National Agriculture and Forestry Research Institute

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ ( MoU ) ແລະ ເປີດປ້າຍສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ສປ ຈີນ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄໍາຊ້າງ ສປປ ລາວ

  ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ຕຸລາ ປີ 2022 ຢູ່ທີ່ສູນທົດລອງແນວພັນພືດທີ່ດີຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ( ກວາງຊີ ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ ( MoU ) ແລະ ເປີດປ້າຍສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ສປ ຈີນ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄໍາຊ້າງ ສປປ ລາວ ທາງອອນລາຍຂື້ນ. ຈຸດປະສົງ: ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ (MoU ) ແລະ ເປີດປ້າຍສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ສປ ຈີນ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄໍາຊ້າງ ສປປ ລາວ ເປີດປ້າຍສະຖານທີ່ຝຶກຫັດງານອາຊີວະສຶກສາ ສາຂາກະສິກໍາ ອາຊຽນ(ລາວ)-ຈີນ ເປີດປ້າຍສະຖານທີ່ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກໍາ ກວາງຊີ ສປ ຈີນ         ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານພິທີຝ່າຍລາວ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ປອ ນາງ ໄຈ ບຸນພະນຸໄຊ […]