IMG_5935

“ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານກະສິກຳຖືເປັນໝາກຫົວໃຈສໍາຄັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ”

ໃນວັນທີ 21-22 ມີນາ 2023, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮ່ວມກັບໂຄງການ AFACI ໄດ້ເປີດການເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາລະບົບຕໍ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານກະສິກໍາ ຂຶ້ນຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນພະສຸກ ຕາມທະພອນ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ກະສິກຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ຍິງ 20 ທ່ານ, ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ...
Read More
IMG_5747

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢາງພາລາແບບຍືນຍົງ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2023 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢາງພາລາແບບຍືນຍົງໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ສະໂມສອນ ສກປພ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ Prof. Jianchu Xu, ຫົວໜ້າສູນ ອະນາຄົດພູດອຍ (CMF), ສະຖາບັນພະລັງງານຄູນໝິງ, ...
Read More
IMG_5729

NAFRI – CMF Seminar workshop on Promoting Sustainable Rubber Development in the Lower Mekong Region

Objectives
  • The objective of this workshop is to share and discuss the latest research results and outputs related to rubber plantation and its impacts on ...
    Read More
WhatsApp Image 2023-03-01 at 17.30.03

ການມອບອຸປະກອນການຜະລິດໃຫ້ກຸ່ມໂຕແບບການທົດສອບນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ແນວພັນໃໝ່ດ້ານພືດຜັກ

ພືດຜັກມີບົດບາດຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານທາດອາຫານ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ທັງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດໃກ້ຕົວເມືອງ, ການຜະລິດພືດຜັກເປັນໜື່ງອາຊີບທີ່ມີທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີ່ທໍາການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະ ສາມາດເພີ່ມໂອກາດທາງດ້ານການຕະຫຼາດໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ. ແຕ່ວ່າການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນນັ້ນແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍບັນຫາທີສົ່ງຜົນຕໍ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດຜັກ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດພືດຜັກຂ້ອນຂ້າງສູງ ເນື່ອງຈາກປັດໃຈການຜະລິດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະ ເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຝຸ່ນ, ຢາປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີມີລາຄາເພິ່ມຂື້ນ 3-4 ເທົ່າ, ການຜະລິດມີການສູນເສຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວຂ້ອນຂ້າງສູງ 20-50% ...
Read More
ິີພິ

ຜົນການຕິດຕາມການສືກສາປານ້ອຍ ຊ່ວງລະດູຝົນປີ 2022 ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ການສຶກສາຊະນິດປານ້ອຍ ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມ ຫລື ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານການປະມົງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ Fish larvae Drift Monitoring (FLDM/MRC) ເຊິ່ງເຊື່ອກັນວ່າປາຫຼາຍຊະນິດໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຈະເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານເພຶ່ອໄປວາງໄຂ່ (Poulsen et al 2004,Baird et al 2003). ໄຂ່ ແລະ ລູກປານ້ອຍ (ຕົວອ່ອນ) ທີ່ວາງໄຂ່ແລ້ວກໍລອຍກັບຄືນໄປມາຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ ແລະ ທົ່ງທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມລຸ່ມນ້ຳ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຊອກຫາອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຊະນິດພັນ, ປະລິມານຂອງລູກປາ (ຄວາມອຸດົມສົມບູນ), ຄວາມໜາແໜ້ນ ...
Read More
IMG_5189

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ (ACIAR)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-9/2/2023 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໂດຍໄດ້ຮັບທືນການຄົ້ນຄວ້າຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາສາກົນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ACIAR project CROP/2019/145 for 2021-2025) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂື້ນຢູ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປອ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ...
Read More
1

ການສໍາຫຼວດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານແນວພັນໝາກເຜັດ, ໝາກເລັ່ນ ຜັກບົ່ວພື້ນເມືອງລາວ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານແນວພັນພືດຜັກ, ເຊິງຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກຕະຫຼາດໃນຊຸມຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຫຼາຍຫຼາຍຂອງພືດຜັກທີ່ປູກຕາມສວນຄົວໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ, ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພັນທຸກໍາຂອງພືດຜັກ, ແຕ່ການຈໍາແນກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍ, ໃນປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນສວນໃຫ່ຍໄດ້ຫັນມາຜະລິດກະສິກໍາຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຫັນໄປນໍາໃຊ້ແນວພັນ ໃໝ່ຈາກຕະຫຼາດ, ແນວພັນການຄ້າທີ່ນໍເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ປະຖີ້ມແນວພັນພຶ້ນເມືອງ, ເຊິງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພັນທຸກໍາໄປໃນໂຕ, ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍດັງກ່າວພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ອະນຸລັກໄວ້ໃນທະນາຄານເມັດພັນພືດ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 29 ມັງກອນ ຫາ 4 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາທີງານນັກຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີຈື້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ...
Read More
WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.15 (1)

ການຝຶກອົບຮົມການເພິ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່ເຕັກນິກການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ຄສກສ) ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການເພິ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່, ເຕັກນິກການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ. ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍພາກສວນເຊັນ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງດາກຈຶງ, ...
Read More
IMG_5057

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກັບ ບໍລິສັດສະຫະກອນ 3ເອຟ ກະສິກໍາຍືນຍົງຂອງລາວ ເພື່ອຮ່ວມກັນທົດລອງຜະລິດເມັດພັນ ສາລີແຂງລູກປະສົມ LVN10

ອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນການຮັບຜິດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າແນວພັນພືດ ແນວພັນສັດ ແລ້ວຕອບສະໜອງແນວພັນຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບສັງຄົມ, ພິເສດສະຖາບັນ ເປັນເສນາທິການໃນການຮັບຜິດຊອບ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023) ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້. ປະຈຸບັນເນື້ອທີການຜະລິດສາລີແຂງທົ່ວປະເທດປະມານ 110.910 ຮຕ (2021) ...
Read More
IMG_4754

ພິທີປິດ ໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຫຼາຍປັດໃຈ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານປະລິມານຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ ຜົນຜະລິດພືດຜັກ ເປັນຕົ້ນ, ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ການບໍລິໂພກໃນລະດູຝົນ, ຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກ ທາງດ້ານການຜະລິດຍັງຕໍ່າ, ສະນັ້ນສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ຂື້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ...
Read More
WhatsApp Image 2022-12-27 at 14.51.24

ທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃນການຜະລິດພືດຜັກເພື່ອເຊື້ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດທີ່ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີໃຕ້

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄໍເຊີນຂອງ ທ່ານ ສຈ ,ກ ດຣ ລີ ດົງຈິນ ປະທານບໍລິສັດ, Dankook University, International Cooperation on Agriculture (DICA) ເຊິງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ KRC. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 23 ເດືອນ 11 ຫາ ວັນທີ່ 06 ເດືອນ 12 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງທີມງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນຕົວແບບຂອງໂຄງການ ...
Read More
IMG_4655

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ນໍາສະເໜີທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາ ຊົນນະບົດ (ສກປພ), ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຕົນຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ແລະ ...
Read More
IMG_3276

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2022

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 24 ຕຸລາ ປີ 2022 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄຂງານສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງວັນສຳຄັນຄື ວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2022 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນ "ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ...
Read More
WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.05.00 (2)

ການຝຶກອົບຮົມການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງ ພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການ ADRA ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ຫ້ອງວ່າການເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 14 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ. ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍພາກສວນເຊັນ: ຊາວກະສິກອນກຸມຜະລິດພືດຜັກ, ສະມາຄົມຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ສະມາຄົມ SEADA, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພູກູດ ...
Read More
ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Mar 25, 2023 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com