National Agriculture and Forestry Research Institute

WhatsApp Image 2023-08-21 at 20.08.20

          ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18/08/2023 ເວລາ 8:00 ໂມງ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນການກໍ່ສ້າງນໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຂອງ   ໜ່ວຍສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ກອງປະຊຸມມີສະມາຊິກພັກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13 ສະຫາຍ, ຍິງ 5 ສະຫາຍ, ສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ ຍິງ 1 ສະຫາຍ ຈຸດປະສົ່ງ ເພື່ອປະເມີນການກໍ່ສ້າງ ໜ່ວຍພັກ, ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາຂອງສະມາຊິກພັກ ໜ່ວຍສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມວາລະ ໂດຍເລິ່ມຈາກການລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງກາານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍ ພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຂອງສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເປີດກວ້າງໃຫ້ແຕ່ລະສະຫາຍປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ກອງປະຊຸມກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ກັບບົດລາຍງານ. ຈາກນັ້ນ, ສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະຫາຍຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ແຕ່ລະສະຫາຍປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຊ່ອງແສງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອສືບ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ. ຈາກນັ້ນ,  ສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ໜ່ວຍສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ບົນຫຼັກການ 5 ດ້ານ ຄື: 1) ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ  2) ດ້ານແນວຄິດ, 3) ດ້ານສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການປະຕິ ບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ , 4) ດ້ານແບແຜນນຳພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກ 5) ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງໃນການປະເມີນໂດຍຕິດພັນກັບການຮ່ວມຊີວິດພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກພາຍໃນໜ່ວຍ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນດີ, ມີການປະ ກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍານິສົ່ງຂ່າວເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນໄດ້ທັງບັນຍາກາດ ແລະ ເນື້ອໃນ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະສະຫາຍໄດ້ນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາໄປປັບປຸງບັນດາຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງໃນຕໍ່ໜ້າ. ຜົນຂອງການປະເມີນເຫັນວ່າມີປະເພດແຂງ 11 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ,  ປະເພດກາງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ສະ ມາຊິກພັກສຳຮອງທັງ 2 ສະຫາຍ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ  ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນ ເວລາ 12 :00 ໂມງ ດ້ວຍສໍາເລັດອັນຈົບງົບງາມ.

WhatsApp Image 2023-08-21 at 20.08.21 (1) WhatsApp Image 2023-08-21 at 20.08.21

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນາລີ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

             ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ