National Agriculture and Forestry Research Institute

 WhatsApp Image 2023-08-23 at 10.25.06

         ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4/08/2023 ເວລາ 8:30 ໂມງ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານພະນັກງານ – ລັດຖະກອນ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ   ຜູ້ປະຈໍາການຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍມີສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບບັ້ນສໍາຫຼວດກວດກາພັກເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມມີພະນັກງານ – ລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ. ຈຸດປະສົ່ງ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນງານການຈັດຕັ້ງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ  ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມວາລະ ໂດຍເລິ່ມຈາກນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສູນ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ພ້ອມນັ້ນ ປະທານ ຂອງກອງປະຊຸ່ມໄດ້ນໍາສະ ເໜີວິທີການຕີລາຄາໃຫ້ຄະແນນພະນັກງານແຕ່ລທ່ານ, ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ   ຜູ້ປະຈໍາການຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕີລາຄາ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຊ່ອງແສງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າລາຍລະອຽດເນື້ອໃນຂອງປະເມີນຜົນໂດຍຜ່ານ ມາດຖານ: ຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສີນທຳປະຕິວັດ; ຄວາມຮູ້ຄວາມ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົມການ; ຜົນສໍາເລັດໃໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອ້າງອີງໃນການປະເມີນໃຫ້ຄະແນນ ໂດຍຕິດພັນກັບການຮ່ວມໃຊ້ຊີວິດພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຂອງພະນັກງານ-ລັດກອນພາຍໃນສູນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນດີ, ມີການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍານິສົ່ງຂ່າວເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນໄດ້ທັງບັນຍາກາດ ແລະ ເນື້ອໃນ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານໄດ້ນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາໄປປັບປຸງບັນດາຈຸດອ່ອນຂອງຕົນ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງໃນຕໍ່ໜ້າ. ຜົນຂອງການປະເມີນຕີລາຄາ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນເຫັນວ່າທຸກທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນ ປະເພດ ດີຫຼາຍ 15 ທ່ານ , ປະເພດດີ 1 ທ່ານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັດປະເພດ 1 ທ່ານ (ປີ່ນປົວສຸຂະພາບ) ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມອບ ໃບຍ້ອງຍໍ ຂອງລັດຖະມົນຕິ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ “3 ເນື້ອໃນ 4 ເປົ້າໝາຍ”ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ”ຮັບປະກັນໃຫ້ໄວ;ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ດີ;ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ;ຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ”ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີປະຈໍາປີ 2020 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 12 :30 ໂມງ ດ້ວຍໝາກຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.

WhatsApp Image 2023-08-23 at 10.25.06 (2) WhatsApp Image 2023-08-23 at 10.25.06 (1)

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແສງດາລາ ມຸນນະລາດ

             ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ