ເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການປູກມັນຕົ້ນ: ເຕັກນິກການປູກມັນຕົ້ນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ”

ເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການປູກມັນຕົ້ນ: ເຕັກນິກການປູກມັນຕົ້ນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ”

_MG_8048 _MG_8111

          ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-9 ມິຖຸນາ 2023 ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ “ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ໂຄງການລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ການປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄື: ມັນຕົ້ນທີ່ສະອາດ, ແປ້ງມັນຕົ້ນ, ປັບປຸງແກ້ໄຂ. ໂຄງການຜະລິດແປ້ງ, ເອທານອນ ແລະ ອາຍແກັສຊີວະພາບ (TTC)”  , ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການປູກມັນຕົ້ນ: ເຕັກນິກການປູກມັນຕົ້ນໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ”. ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(NAFRI) ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ອາຈານ ຈັນດາວົງ ສົມບັດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ດຣ ວະລິນທອນ ສົງຄະສິລີ ຜູ້ອານວຍການໜ່ວຍວິໄຈ ວິສະວະກຳ ຊີວະ-ເຄມີ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ, ສູນພັນທຸກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບແຫ່ງປະເທດໄທ(BIOTEC), ມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຮອງຫົວໜ້າສູນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທັງໝົດ 23 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫ້ອງການເມືອງ, ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິສັດ 3 F  ແລະ ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ.

ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງຊ່ຽວຊານຜູ້ຊຳນານທາງດ້ານມັນຕົ້ນຈາກ ອາຈານວິທະຍາໄລກະເສດເສດ(KU ປະເທດໄທ,), ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ທົນບູລີ (KMUTT,ປະເທດໄທ), ຄູເຝິກຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຊ່ຽວຊານໂຄງການ(CIAT). ຈຸດປະສົງໃນການເຝິກອົບຮົມເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການເປັນຄູເຝິກຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນການຜະລິດມັນຕົ້ນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງລະບົບຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍລວມຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເປັນການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການເຝິກອົບຮົມໄດ້ແບ່ງອອກໄປ 2 ພາກຄື: (1). ພາກທິດສະດີ ໄດ້ນຳສະເໜີຜ່ານບົດພາວເວີພ້ອຍ ເຊິິ່ງນັກສຳມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ສະພາບລວມຂອງການຜະລິດມັນຕົ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຕັກນິກການຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ, ຄວາມສຳຄັນຂອງທ່ອນພັນ,ເຕັນນິກການຄັດເລືອກທ່ອນພັນ, ການຂະຫຍາຍທ່ອນພັນແບບປອດພະຍາດ, ການກຽມດິນ ແລະ ວິທີປູກ, ການວິເຄາະບັນຫາຂອງທາດອາຫານ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການນຳໃຊ້ນ້ຳເຂົ້າໃນການປູກມັນຕົ້ນ, ພະຍາດທີ່ລະບາດໃນ ສປປ ລາວ,  ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດ.(2). ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດຫ້ອງທົດລອງພະຍາດພືດ, ຢ້ຽມຊົມການຂະຫຍາຍພັນຂອງຕົ້ນໃນເຮືອນຮົ່ມ, ຊົມການສາທິດການວາງສະແດງແນວພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ພະຍາດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຕົວຈິງກ່ຽວກັບແນວພັນມັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດນຳເອົາການຮຽນຮູ້ລົງສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍການເຮັດການວິເຄາະໃນຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງດິນ.

ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມມາເປັນໄລຍະເວລາ 4 ວັນກໍໄດ້ສໍາເລັດລົງດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນ ເຊິ່ງນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປູກມັນຕົ້ນ ຈາກການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຕອນທ້າຍໂດຍຮັບກຽດຈາກທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ໂອ້ລົມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ແລະ ກ່າວປິດການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນຈຳນວນ 23 ທ່ານເພື່ອໄປເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

_MG_8122 _MG_8213 _MG_8512 _MG_8550 _MG_8615 _MG_8720 _MG_8751 _MG_8754 _MG_8802_MG_8932

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ,ຫົວໜ້າກຸ່ມຄູ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ, ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນຮູ້

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com