ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

IMG_2914

ໃນຕອນເຊົົ້າຂອງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (ສກປພ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊິ່ງປະກອບມີ: ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຕາງໜ້າຈາກ ລັດວິສາຫະກິດຊຸມຊົນນະບົດ ແຫ່ງປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ (KRC) (Korean Rural Community Cooperation) ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ, ອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ, ຕາງໜ້າຈາກ ບໍລິສັດ DICA/DOWON Engineering and Architects, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 6 ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນດາພະນັກງານຂອງສູນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
IMG_2908
ທ່ານ ປອ ໃຈ ບູນພະນູໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການສູງ ເປັນຕົ້ນວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ນອກຈາກນັ້ນການປູກພືດຜັກ ເປັນການໃຊ້ປະໂຫຍດທີ່ດິນ ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາພືດຜັກ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍຄືລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນພິເສດ ໃນແຜນການພັດທະນາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະແຜນງານການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
IMG_2929 IMG_2971 IMG_2973
ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ, ອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ (KRC) ຈຳນວນ 3,478,260 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 4,000,000,000 ວອນ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາເຕັກນິກ ການຜະລິດທີ່ເໝາະສົມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກສົ່ງເສີມ, ນັກສຶກສາ, ຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຜະລິດພືດຜັກ, ຊ່ວຍໃນການແນະນຳເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ, ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ນອກນັ້ນການສ້າງ ສວນສາທິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ, ບ້ານຕົວແບບ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ໄດ້ຮຽນຮູ້, ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ໃນການເປັນຕົວແບບ ແລະ ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້. ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຄງການ ໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ປີ( 2019-2022) ເຊິ່ງຄາດໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Mar 25, 2023 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com