ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023.

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກັບ ບໍລິສັດຈະເລີນຊັບການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

 _MG_9898 _MG_9910

          ໃນປະຈຸບັນເນື້ອທີການຜະລິດສາລີແຂງທົ່ວປະເທດປະມານ 110.910 ຮຕ (2021) ມີຄວາມຕ້ອງການເມັດພັນປະມານ 2.200 ໂຕນ, ແຕ່ສະຖາບັນ ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພຽງແຕ່ ປີລະ 5 ຫາ 10 ໂຕນ (ບໍ່ຮອດ 1% ຂອງຄວາມຕ້ອງການ) ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີການຜະລິດເມັດພັນ (ພື້ນທີເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພື້ນທີຜະລິດເມັດພັນແມ່ນອັນດ່ຽວກັນ).

ອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນການຮັບຜິດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າແນວພັນພືດ ແນວພັນສັດ ແລ້ວຕອບສະຫນອງແນວພັນຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບສັງຄົມ, ພິເສດສະຖາບັນ ເປັນເສນາທິການໃນການຮັບຜິດຊອບ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023) ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້.

ເມື່ອເຫັນໄດ້ເຖີງບັນຫາແນວພັນ ທາງສະຖາບັນຈື່ງ ໄດ້ຫາຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມມື ແລະ ໄດ້  ບໍລິສັດຈະເລີນຊັບການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ມີຈຸດປະສົງ ຕ້ອງການຮ່ວມມືໃນການຜະລິດເມັດພັນ ສາລີແຂງລູກປະສົມ ກັບ ສະຖາບັນ ເພື່ອຕອບສະຫນອງເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກັບສັງຄົມ ແລະ ຕອບສະຫນອງວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້,

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກສຳຖາບັນ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກັບ ບໍລິສັດຈະເລີນຊັບການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເພື່ອຮ່ວມກັນທົດລອງຜະລິດເມັດພັນ ສາລີແຂງລູກປະສົມ LVN10. ໂດຍຮັບກຽດເປັນປະທານ ແລະ ລົງນາມເຊັນສັນຍາຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ຕ່ຽວກ່ວງອ່ານ ອໍານວຍການ ບໍລິສັດຈະເລີນຊັບການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ມີທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ທ່ານ ວົງວິໄລ ວົງຄຳຊາວ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ ພ້ອມດ້ວຍນັກຄົ້ນຄວ້າພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນຄັ້ງນີ້ຢ່າງພ້ອມພຽງ.

_MG_9901 _MG_9900 _MG_9894 _MG_9892

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ບໍລິສັດ ຍາມາບັນຈຳກັດ ( ຍີ່ປຸ່ນ)

_MG_7983 _MG_7947

     ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(NAFRI) ແລະ ບໍລິສັດ ຢາມາບັນ ຈຳກັດ (Yamabunn Co. Ldt., Japan) ໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ມິດຊຸໂຍຊິ ມັດຊຸມູຣະ ປະທານ ບໍລິສັດ ຢາມາບັນ ຈໍາກັດ ( ຍີ່ປຸ່ນ) (Mr.Mitsuyoshi  Matsumura, President of Yamabunn Co. Ldt., Japan) ມີຮອງຫົວໜ້າສູນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໃນຄັ້ງນີ້.

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຂະຫຍາຍພັນພືດປ່າທີ່ເປັນສິນຄ້າ (ດ້ວຍການລ້ຽງເນື້້ອເຍື່ອ).

ການລ້ຽງເນື້້ອເຍື່ອພືດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະພືດປ່າທີ່ຫາຍາກ, ພືດໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ພືດທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ. ຊຶ່ງການຂະຫຍາຍພັນ ດ້ວຍວິທີການລ້ຽງເນື້ອເຍື່ອນີ້ ຈະໄດ້ພືດທີ່ມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໜີ, ປອດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໄດ້ປະລິມານຕົ້ນພືດຈໍານວນຫລາຍ ໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ. ການຮ່ວມມືກັນຄັ້ງນີ້ ນັບວ່າເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນອັນໜຶ່່ງ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ທົດລອງ ຂະຫຍາຍພັນພືດປ່າ ທີ່ມີທ່າແຮງ ເພື່ອພັດທະນາເປັນພືດເພື່ອການຄ້າໃນອານາຄົດ. ຊຶ່ງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ ແມ່ນ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນມິຖຸນາ 2023 ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ 2026 (3 ປີ).

_MG_7993 _MG_8000 _MG_7954 _MG_7943

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ,ຫົວໜ້າກຸ່ມຄູ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ, ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນຮູ້

ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນແນວພັນເຂົ້າໃໝ່ລະຫວ່າງກົມປູກຝັງ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.11.37 WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.11.38

ປະຈຸບັນ ສະພາບແວດລ້ອມ ມີການປ່ຽນແປງ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າຢູ່ ໃນທົວໂລກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານນໍ້າຝົນ, ການກະຈາຍໂຕຂອງປະລິມານນໍ້າຝົນ ແລະ ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕາມລະດູການ. ບາງປີຝົນຕົກຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ບາງປີມີຝົນໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຊິ່ງທັງໝົດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ ສປປ ລາວ. ສປປລາວ ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້າທີ່ອາໃສນໍ້າຝົນກວມເອົາ 88%, ໃນນັ້ນ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນໍ້າຖ້ວມກວມເອົາ 20%, ເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງກັບໄພແຫ້ງແລ້ງກວມເອົາ 40%, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທັງຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ 30% ເຊິ່ງເຫັນວ່າໃນແຕ່ລະເຂດມີຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ກົດໜ່ວງການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ ບ້ານເຮົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູນເສຍໃນບາງປີສູງເຖິງ 20%. ໃນປີ 2018, ໄດ້ເກີດໄພແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ທໍາລາຍເນືອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ 92,255 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 11.8% ຂອງຜົນຜະລິດທັງໝົດ ແລະ ໃນປີ 2019, ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ 6 ແຂວງພາກກາງທໍາລາຍເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ 130,000 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 16.6% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົາທັງໝົດ.

ນອກຈາກນີ້ ການລະບາດຂອງພະຍາດເຂົ້າ ກໍ່ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີມຂື້ນ ແລະ ລະບາດຮ້າຍແຮງຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ, ພະຍາດໃບໄໝ້ ແລະ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ ເປັນຕົ້ນ, ການລະບາດຂອງແມ່ງໄມ້ ສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ ແລະ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີຂຽວ ກໍມີທ່າອ່ຽງເພີມຂື້ນ ແລະ ຮ້າຍແຮງຂື້ນ ເຊິ່ງທັງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດສາມາດສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າສູງເຖິງ 10%.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດ ດ້ານການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປລາວ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ນັກວິທະຍາສາດ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສາກົນ ເພື່ອນມິດ ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ປັບຕົວ ແລະ ທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ຊາວນາລາວໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຮັບປະກັບໄດ້ຜົນຜະລິດເພື່ອການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແນວພັນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນເປັນແນວພັນສົ່ງເສີມເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໃຫ້ຊາວນາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ນໍາໃຊ້ ຢ່າງຖືກກົດ ໝາຍ. ແນວພັນທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນປີນີ້ ມີ 5 ແນວພັນຄື: ຫອມທ່າດອກຄໍາ16, ຫອມທ່າດອກຄໍາ17, ຫອມຫຼວງນໍ້າທາ2, ຫອມທ່າສະໂນ13 ແລະ ຫອມໂພນງາມ7, ທັງໝົດ 5 ແນວພັນນີ້ ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ, ພະຍາດໃບໄໝ້ ແລະ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ສາມາດປູກໄດ້ທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ, ໄດ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 4-6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ທີ່ສໍາຄັນມີຄວາມຫອມ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການສີ ແລະ ການກີນດີ.

ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2023ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນແນວພັນເຂົ້າໃໝ່ ລະຫວ່າງ ກົມປູກຝັງ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ບຸນຈັນ ກົມບຸນຍັງສິດ ຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ ແລະ ທ່ານ ຊີນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນ ໂຄເປຍ ປະຈຳ ລາວ, ມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ພະນັກງານນັກຄົ້ນຄວ້າ ແຂກຖືກເຊີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.10.28 WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.10.27 WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.10.28 (1) WhatsApp Image 2023-05-02 at 14.10.28 (2)

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023

IMG_4655

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ນໍາສະເໜີທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາ ຊົນນະບົດ (ສກປພ), ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຕົນຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ແລະ ບັນດາກົມຕ່າງໆ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບພົ້ນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄົ້້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນປີ 2022 ແລະ ການກໍາເດັ່ນ, ບັນຫາແລະ ສີ່ງທ້າຍທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ, ກຳນົດທິດທາງແຜນກການ  ຕໍ່ໜ້າ ປີ 2023 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງເປັນໂອກາດອັນລໍ້າຄ່າ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງທິດຊີ້ນໍາຈາກ ການນໍາຂອງກະຊວງ ແລະ ຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ, ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຄົ້້ນຄວ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮວ່ມເປັນປະທານ ແລະ ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພິພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແຂກຮັບເຊີນ ຈາກ ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນບໍລິການດ້ານການກະເສດ ,ບັນດາພະນັກງານພະແນກ ແລະ ສູນອ້ອມ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໃຊ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ,ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ,ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້, 2021-ປະຈຸບັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ກົນໄກ ການປະສານງານ ເພື່ອ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ,ຮັບໃຊ້ ກົມມະຫາພາກ ແລະ ສັງຄົມ ໄປພ້ອມກັນ. ພິເສດ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ ຮັບຟັງ ການໂອ້ລົມ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອ ກຳນົດທິດທາງ ໃນການ ພັດທະນາວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.  ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ.

IMG_4591 IMG_4561 IMG_4614 IMG_4611 IMG_4618 IMG_4529 IMG_4527 IMG_4522 IMG_4565 IMG_4530 IMG_4556 IMG_4640 IMG_4633 IMG_4587 IMG_4588

ພາບ-ຂ່າວ ໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍລິສັດ ໂອເປ (OFE Co. Ltd) ຂອງປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ

 IMG_2169-2 IMG_2166-2 IMG_2163-2

         ລັດຖະບານໄດ້ມີວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງດ້ານວຽກງານກະສິກໍາ ແມ່ນເນັ້ນໃສການລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະ ເພີ່ມການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພື່ອນໍາເຂົ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ ໂຄງການ ສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ (Project for Construction of Technology of R&D Center for Agricultural Storage) ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໂຄງການນຶງ ເຊິ່ງຈະຊອຍໃນການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ເພື່ອຕຽມສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈະຊອ່ຍໃນການນໍາເງິນຕາເຂົ້າມາສູ່ ສປປລາວ. ໂຄງການນີ້ ເປັນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ທີ່ເນັ້ນໃສການປັບປຸງວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ນັບແຕ່ ການຕອບສະໜອງເຄື່ອງປູກ, ເຄື່ອງກ່ຽວ, ໂຮງອົບ, ໂຮງຄັດເມັດພືດ, ພາຮານະຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ສາງເຢັນສໍາລັບເກັບເມັດພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ, ການຝືກອົບຮົບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງໂຄງການມີມູນຄ່າທັງໝົດ 7 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ຈະໄຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ 5 ປີ (2023-2027)  ເຊິ່ງແມ່ນ ບໍລິສັດ OFE Co. Ltd ຂອງ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 16/6/2022 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ບໍລິສັດ OFE Co. Ltd ຂອງ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງພະຊຸມສຳນັກສະຖາບັນ, ຕາງໜ້າກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງນາມໂດຍທ່ານ ອປ ນາງ ໃຈບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຕາງໜ້າບໍລີສັດ OFE Co, ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ Youngcher-Ham, ປະທານ ບໍລິສັດ OFE Co. Ltd, ມີທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ໃນການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການແບ່ງໜ້າວຽກກັນ ໃນການກະກຽມ ໂຄງການເຊັ່ນ:

  1. ບໍລິສັດ OFE Co. Ltd ຂອງ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:

– ຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການຢ່າງລະອຽດ.

– ຊອກຫາ ແລະ ຈັດສັນ ງົບປະມານ ສໍາລັບໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.

– ປະສານ ແລະ ຊຸກຍູ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ໃນການອະນຸມັດ ໂຄງການ.

– ເຮັດບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ແລະ ສປປລາວ ຊາບ ທຸກໆ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.

  1. ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້:

– ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ OFE Co. Ltd ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

– ກໍານົດ ແລະ ສະໜອງ ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ.

– ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ຂໍອະນຸມັດ ຮັບເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

– ແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານ ແລະ ຈັດສັນຫ້ອງການປະສານງານ ການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.

– ເຮັດບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊາບ ທຸກໆ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ງານຕະຫຼາດນັດນະວັດຕະກຳກະສິກຳ ແລະ ການສົນທະນາ ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ – 2 ມິຖຸນາ 2022, ວິທະຍາເຂດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

IMG_1388

            ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໄດ້ເປີດງານຕະຫຼາດນັດນະວັດຕະກຳກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ນາຊ່າ ຮາຢັດ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫາ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳລາວ, ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ພາຍໃນງານຈະມີການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການນໍາສະເຫນີ ຫຼາຍຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ:  ນະວັດຕະກໍາກະສິກຳມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນ, ປັບປຸງຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນ ເພື່ອເປັນເວທີ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນັບແຕ່ຊາວກະສິກອນເຖິງນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ/ນະວັດຕະກຳ ກະສິກໍາ.

IMG_1421 IMG_1434 IMG_1438

ງານຕະຫຼາດນັດຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 4 ວັນເຕັມແຕ່ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ ຫາ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ໂດຍມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງນະວັດຕະກໍາກະສິກຳ ກວ່າ 50 ພາກສ່ວນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ຜະລິດກະສິກຳ, ຜູ້ສະໜອງປັດໃຈກະສິກຳ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດກະສິກຳ ຈາກທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດອັນລ້ຳຄ່າ ເພື່ອນຳບັນດາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ສະມາຄົມ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດກະສິກຳເຂົ້າໃກ້ຜູ້ບໍລິໂພກ. ງານວາງສະແດງຈະມີຮ້ານວາງສະແດງນະວັດຕະກຳກະສິກຳທຸກປະເພດ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ມີການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງ ລະຫວ່າງ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ງານຕະຫຼາດນັດເປີດກວ້າງໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນຂະນະດຽວກັນກັບງານຕະຫຼາດນັດ, NAFRI ຍັງຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດລາຍການນຳສະເໜີ ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ. ການສົນທະນາຄັ້ງທຳອິດ ລວມມີບັນດາຄະນະນຳຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັດສະນະ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິທີການປັບປຸງນະວັດຕະກຳກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ. ການນຳສະເໜີ ແລະ ການສົນທະນາຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນແນໃສ່ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໜຸ່ມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ມີໂອກາດໄດ້ສະເໜີບົດເລື່ອງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນນະວັດຕະກຳກະສິກຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ. ການໂຕ້ວາທີ ຂອງ ນັກສຶກສາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ກ່ຽວກັບ “ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການປະດິດສ້າງກະສິກໍາ” ຍັງເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງກິດຈະກໍານີ້.

IMG_1836 IMG_1840 IMG_1867-2

ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງງານ (2 ມິຖຸນາ), NAFRI ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມສໍາມະນານໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ການນໍາສະເຫນີ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການສໍາມະນາທັງຫມົດໃນຊ່ວງງານຕະລາດນັດ ແມ່ນເປີດກວ້າງໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປມີສ່ວນຮ່ວມ.

IMG_1968 IMG_2007 IMG_2048 IMG_1984 IMG_2008 IMG_2021 IMG_2059 IMG_2079 IMG_2083

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

 

ພິທີມອບສາຍພັນເຂົ້າດີເດັ່ນທີ່ທົນນ້ຳຖ້ວມ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຊາວນາ ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໄພນ້ຳຖ້ວມໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ

IMG_1023   IMG_0949 IMG_1054

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ) ແລະ ສູນໂກເປຍ (KOPIA), ສ ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າທົນນ້ຳຖ້ວມ ສາຍພັນໃໝ່ ໃຫ້ຊາວນາ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໄພນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ(ວັນທີ 18) ແລະ ເມືອງຊະນະສົມບຸນ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ(ວັນທີ 19) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ (ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວນາລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງແນວພັນເຂົ້າທີ່ທົນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອບັນເທົາຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ).

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ຊິນຈາງໂຮ ຫົວໜ້າ ສູນໂກເປຍ, ສ ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫົວໜ້າສູນ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ ເພັດມະນີແສງ ຊ້າງໄຊຍະສານ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີໜ້າທີ່ຫຼັກໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາແນວພັນພືດ ເພື່ອໃຫ້ທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າ ເຊິ່ງເປັນສະບຽງອາຫານຫຼັກຂອງປະຊາຊົນລາວ, ແຕ່ການຈະນຳເອົາແນວພັນໃໝ່ ລົງສູ່ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດນັ້ນ ເຫັນວ່າ ສະຖາບັນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານໃນການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍ. ສະນັ້ນ ສະຖາບັນຈຶ່ງໄດ້ຂໍທຶນຈາກສູນໂກເປຍຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ສປປ ລາວເພື່ອສ້າງໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ: ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວນາລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງແນວພັນເຂົ້າທີ່ທົນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອບັນເທົາຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອທົດສອບການປັບຕົວ ຂອງແນວພັນທົນນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ່ ໃນພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ, ເຊິ່ງເຂົ້າທີ່ນຳມາມອບຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 2 ໂຕ່ນ, ມອບໃຫ້ເມືອງຈຳພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1 ໂຕ່ນ, ເຊິ່ງມອບໃຫ້ 2 ບ້ານ ເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານສະຄຶ້ນເໝືອ ແລະ ບ້ານ ວັນຕະນາ, ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ, ແຂວງຈຳປາສັກຈຳນວນ 1 ໂຕ່ນ, ມອບໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ ຄີລີ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຄຳຢາດ, ບ້ານລະ 500 ກິໂລກຼາມ ຄອບຄົວລະ 20 ກິໂລກຼາມ, ຄອບຄົວລະ 20 ກິໂລກຼາມ. ເພື່ອປູກໃນເນື້ອທີ່ 1,600 ຕາແມັດ, ເຊິ່ງຄາດຄະເນຈະປູກໄດ້ 16 ຮຕ, ຄາດຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທັງໝົດປະມານ 48 ໂຕ່ນ( 3 ໂຕ່ນ/ຮຕ).

IMG_1073 IMG_1069 IMG_1051 IMG_1042 IMG_1020 IMG_0928

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ ສູນຊໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos)

           IMG_0517IMG_0305

            ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ແລະ ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ໄດ້ຈັດພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍືນຍົງ ໄລຍະທີ VI. ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2022ນີ້, ໃຫ້ກຽດເຊັນໂດຍ ທ່ານ ປ.ອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ລໍຣິດ ປາເລນຕິນີ, (ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການ WWF-Laos) ມີບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງສູນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃນການເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ປ.ອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງແບບຍືນຍົງໄລຍະ V ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນງົບປະມານສຳລັບ 3 ປີ ແຕ່ ປີ 2018 ຫາ ປີ 2020 ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 28 ບ້ານ, ໃນ 6 ເມືອງ ແລະ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະພາກລັດຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນ ອຶ່ນໆ.ໃນນັ້ນ, ໂຄງການ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດ  ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ໃນທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໄດ້ 30.573 ເຮັກຕາ.

ການສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ໃນໄລຍະ 2 ປີ (2022-2023) ລະຫວ່າງ NAFRI ແລະ ອົງການ WWF-Laos ພາຍໃຕ້ໂຄງການໄລຍະທີ VI ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ວຽກງານຫຼັກ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ທີ່ກວມເອົາ 3 ແຂວງຄື: (ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ) ໃນ 7 ເມືອງ, ກວມເອົາ 30 ບ້ານ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ, ລວມມີ:

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ເຂດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ; ສົ່ງເສີມຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ; ສະໜັບສະໜູນການປັບໂຕຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍຜ່ານວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ອີງໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ; ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ ຂອງຫວາຍ ໃນ ລາວ, ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ເຊິ່ງໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານ ອົງການ WWF-Laos ຈາກ IKEA ແລະ SIDA ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຈົນຮອດທ້າຍເດືອນທັນວາ 2023 ດ້ວຍງົບປະມານ 321,800 ດອນລາ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ ຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ທັ້ງ 3 ແຂວງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ, ສະຖາບັນ NAFRI, ອົງການ WWF-Laos ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກິດຈະກໍາໂຄງການ ເພື່ອໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ສິ້ນສຸດໃນເວລາ 12:00 ຂອງວັນດຽວກັນ.

IMG_0493 IMG_0504 IMG_0510 IMG_0514

ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຂັນທະມາລາ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com