ກອງປະຊຸມຂອງເຄືອຂ່າຍການທົດສອບອາຫານປັບປຸງພັນທຸກໍາອາຊຽນຄັ້ງທີ 20 (20th ASEAN GMF NET)

_MG_9677 _MG_9710

          ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍອາຫານດັດແປງພັນທຸກຳອາຊຽນຄັ້ງທີ 20 (20th ASEAN GMF NET) ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ກຳລະກົດ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ສປປລ ລາວ, ຕົວແທນຈັດກອງປະຊຸມແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວຽງໄຊ ວັນສີລາລົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະສະສຸກ, ມີບັນດາຜູ້ແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ຕາງໜ້າຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສູນອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນປຶກສາຫາລື ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວາງແຜນວາລະອັນສໍາຄັນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍການກວດສອບອາຫານດັດແປງພັນທຸກໍາອາຊຽນ.

ການຜະລິດອາຫານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສະຫລັບສັບຊ້ອນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທຽບກັບທີ່ຜ່ານມາ. ນັ້ນ  ໝາຍຄວາມວ່າພືດຕັດແຕ່ງພັນທຸກໍາຕ່າງໆ ມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທີ່ເປັນມາ. ພືດດັດແປງພັນທຸກໍາເປັນທີ່ກ່າວຂານກັນໃນບົດບາດການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນຂົງເຂດ ໂດຍການໄດ້ຮັບແນວພັນໃໝ່ທີ່ທົນທານພະຍາດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ວ່າບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແມ່ນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພືດດັດແປງພັນທຸກໍາ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການທົດສອບສິ່ງດັດແປງພັນທຸກໍາຈຶ່ງກາຍມາເປັນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນເພື່ຶອຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນວ່າອາຫານດັດແປງພັນທຸກໍາມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການບໍລິໂພກ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີມາຈາກສິ່ງດັດແປງພັນທຸກໍາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ອາດສາມາດມີສົ່ງຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ຫາວີທີການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການທົດສອບອົງປະກອບອາຫານທີ່ມາຈາກສິ່ງດັດແປງພັນທຸກໍາ.

IMG_7272 IMG_7250 _MG_9732 _MG_9728 _MG_9720 _MG_9703 _MG_9698 _MG_9674_MG_9642 _MG_9683 _MG_9789 _MG_9669

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ, ຫົວໜ້າກຸ່ມງານ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນຮູ້

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com