ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ມາກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສະມາຊິກທິມນັກສຶກສາຈາກ ເຊໂລເວສ ລາວ ມາທັດສະນະສຶກການເຕັກນນິກການປູກ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

   WhatsApp Image 2023-06-20 at 16.36.09

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ (ສຜໝ) ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສືກສາ ຂອງນ້ອງໆສະມາຄົມ ເຊໂຣເວສ ລາວ (Zero Waste Laos) ຈຳນວນ 19 ຄົນ ເພື່ອຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ.  ໂດຍການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຂອງທ່ານ ບຸນຖົມ ສົມພັນປັນຍາ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ທ່ານ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າກຸ່ມງານໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພຶດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງ: 1). ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ທາງດ້ານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ໂດຍສະເພາະເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ທ່ານ ບຸນຖົມ ສົມພັນປັນຍາ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມຂອງສູນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຂອງສູນເຊັ່ນ: ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກ, ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ພ້ອມທັງເຕັກນິກການປ້ອງກັນພືດ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ; ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ວຽກງານການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກແບບໃໝ່ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ໃນເວລາຕໍ່ມາທາງສະມາຄົມເຊໂຣເວສ ລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງການມາທັດສະນະສືກ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ສະມາຄົມເຊໂຣເວສເປັນສະມາຄົມໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຮັກສາສິ່ງແວດວ້ອມ ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາເຍົາວະຊົນໄວໜຸ່ມຍຸກໃໝ່ທີ່ມີໃຈສະໝັກ ແລະ ຮັກວຽກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການເກັບຂີ້ເຫຍື່ອ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ໃນນັ້ນແມ່ນຈະປູກຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ວັດເປັນຕົ້ນ. ໃນນັ້ນເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນຊ່ວງປີ 2022-2025 ຈະປູກໃຫ້ໄດ້ 100,000 ເບ້ຍ ສະນັ້ນ, ໃນການທັດສະນະສືກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຳເອົານ້ອງນັກສືກສາໄວໜຸ່ມທີ່ມີໃຈສະໝັກເຂົ້າມາຖ່າຍທອດບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກ, ການຂະຫຍ້າພັນເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໝາກເພື່ອນຳຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຮັດການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກໃຫ້ໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງເບ້ຍໄມ້ ເພື່ອລົດມົນລະພິດໃນການຂົນສົ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພຶດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກກໍ່ເປັນສວນນຶ່ງໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້  ໂດຍສະເພາະກໍ່ຄືເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ນຳພານ້ອງໆນັກສຶກສາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ.

ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ລົງຢ້ຽມຢາມທັດສະນະເບິ່ງເຮືອນກ້າເບ້ຍໄມ້, ເບິ່ງເຕັກນິກການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ເບີ່ງເຕັກນິກການການຂະຫຍາຍພັນຕ່າງໆຂອງກຸ່ມງານໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັ້ງພາກທິດສະດີ ແລະ ໃນພາກທັກສະນະພື້ນທີ່ຕົວຈິງໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນປະກົດເຫັນໄດ້ວ່ານັກສຶກສາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີສົມຄວນ.

WhatsApp Image 2023-06-20 at 16.37.13 (1) WhatsApp Image 2023-06-20 at 16.37.13 WhatsApp Image 2023-06-20 at 16.36.09 (2) WhatsApp Image 2023-06-20 at 16.36.09 (1)

ໂດຍ: ແວວປະເສີດ ຄຳພາພົງຜ່ານ

ໂທ: 020 59255660

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com