ການມອບອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ການຝຶກອົບໃຫ້ແກ້ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດຜັກ ບ້ານສິມມະໂນໃຕ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.14.23       WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.03.02

           ໃນວັນທີ່ 24 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຫ້ອງການບ້ານສິມມະໂນໃຕ້ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮ່ວມກັບໂຄງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກບ້ານສິມມະໂນໃຕ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານມອບໂດຍທ່ານ ປອ ນ. ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ປອ ນ. ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ປອ ລີ ອຶງໂຫ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ (KRC) ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດຜັກບ້ານສິມມະໂນໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 46 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ.

ອຸປະກອນທີ່ມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ເຊັນ: ອີເອັມ 86 ລິດ, ກາກນໍ້າຕານ 86 ລິດ, ຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ 86 ລິດ, ເມັດພັນເຂົ້າຝ່າງທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເຊື້ອຣາໄມໂຄລິສາ 5 ກິໂລກຼາມ ແລະ ອຸປະກອນຜະລິດກັບດັກແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 9,538,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເພື່ອນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະທສານເຄມີປ້ອງກັນກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ ແລະ ເຕັກນິກການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ໂດຍຄູຝຶກຈາກສູນພັດທະນາທີດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຊຽວຊານຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ສາມາດຫຼຸດຕົນທຶນການຜະລິດ ເນື່ອງຈາກວ່າການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນໃນປະຈຸບັນມີຕົ້ນທຶນທີຂ້ອນຂ້າງສູງ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນທຶນທີ່ມາຈາກການຊື້ຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ຢາປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດໂຕຈິງຫຼັກ ແລະ ສາມາດນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ຈິງ  ເຊັ່ນ: ການຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ, ການຜະລິດເຊື້ອລາໄມໂຄລິສາ ແລະ ການຜະລິດຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງດິນ, ການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກໄຂ່ແດງ ແລະ ການຜະລິດກັບດັກ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນໄດ້.

WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.03.02 (1) WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.03.01 WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.03.01 (1) WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.03.00 WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.03.00 (1) WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.02.16 WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.02.16 (1) WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.02.15

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Jul 2, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com