ພິທີມອບແນວພັນເຂົ້າທົນນ້ຳຖ້ວມ ແນວພັນໃໝ່( ຫອມທ່າດອກຄຳ 15) ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ພະຍາດ ໃຫ້ກັບບ້ານເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ

     IMG_0771 IMG_0705 IMG_0898

           ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ) ແລະ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າຫອມທ່າດອກຄຳ 15 (ພັນເຂົ້າໜຽວ) ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ພະຍາດ ໃຫ້ກັບບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນ 4 ເມືອງ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນຄື:ເມືອງຍົມມະລາດ, ມະຫາໄຊ,ເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເມືອງຫນອງບົກ ຈໍານວນ 4 ໂຕນ, ພາຍໃຕ້ “ໂຄງການຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນາໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງແນວພັນໃໝ່ “.

ໃນການມອບເຂົ້າໃນຄັ້ງນີ້ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຖານະສັກ, ຮອງຫົວໜ້າ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ມີຕາງໜ້າຈາກພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງທັງ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍຄື: ເມືອງ ຍົມມະລາດ, ເມືອງ ມະຫາໄຊ, ເມືອງ ໜອງບົກ ແລະ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ ພ້ອມດ້ວຍ ປະຊາຊົນຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຊິ່ງແນວພັນເຂົ້າທີ່ມາມອບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນແນວພັນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮອງຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເອີ້ນຊື່ວ່າ (ເຂົ້າຫອມທ່າດອກຄຳ 15) ເຊິ່ງເປັນແນວພັນເຂົ້າໜຽວຫອມ, ທົນນ້ຳຖ້ວມ, ທົນພະຍາດໃບໄມ້, ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ. ປັດຈຸບັນແນວພັນນີ້ໄດ້ຍື່ນຈົດທະບຽນເປັນແນວພັນໃໝ່ ຢູ່ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລ້ວ.

ຈຸດປະສົງໃນການມອບແນວພັນໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວນາ ລວມທັງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແນວພັນໃໝ່ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການບັນເທົາຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ເຊິິ່ງເປົ້າໝາຍບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບແນວພັນໃນຄັ້ງນີ້ ມີຈຳນວນ 4 ບ້ານ ໃນຈຳນວນ 4 ເມືອງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນຄື: ບ້ານໂພນແກ້ວ, ເມືອງ ຍົມມະລາດ, ບ້ານສ້າງພອກ ເມືອງ ມະຫາໄຊ, ບ້ານ ໂປ້ງກິນ ເມືອງໜອງບົກ ແລະ ບ້ານ ນາພອກ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ. ແນວພັນເຂົ້າທີ່ມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ມີຈຳນວນ 4 ໂຕ່ນ, ມອບໃຫ້ເມືອງລະ 1 ໂຕ່ນ ເຊິ່ງໃຫ້ຄອບຄົວລະ 10 ກິໂລ ເພື່ອໄປປູກໃນເນື້ອທີ່ 1,600 ຕາແມັດ, ຄາດຄະເນຈະປູກໄດ້ 16 ຮຕ, ຄາດຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທັງໝົດປະມານ 48 ໂຕ່ນ(3ຕ/ຮຕ). ສາມາດນຳໄປປູກໄດ້ໃນນາແຊງ ປີ 2022-2023 ປະມານ 800 ຮຕ ແລະ ຈະໄດ້ເຂົ້າກິນທັງໝົດ 2,400 ໂຕ່ນ (3ຕ/ຮຕ).

IMG_0880 IMG_0828 IMG_0739IMG_0858IMG_0849 IMG_0806 IMG_0771 IMG_0747 IMG_0733 IMG_0767

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Jul 2, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com