ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ປະຈຳ 5 ປີ(2016-2020) ແລະ ແຜນການ ປີ (2021-2025)

IMG_0404 IMG_0416

          ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020)  ແລະ ແຜນການທິດທາງ 5 ປີ (2021-2025), ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ໄດ້ກ່າວໃນທີ່ປະຊຸມວ່າ: ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າແມ່ນ ໂຄງການບູລິມະສິດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຍີ່ງຕໍ່ການພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຕິດພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ; ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ. ເພື່ອຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຮັບໃຊ້ 2 ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄື: 1) ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໃຫ້ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນພາຍໃນປະເທດ), 2) ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ (ໂດຍສະເພາະເຂົ້າຄຸນນະພາບ), ລັດຖະບານ ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ເຂົ້າເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2025 ແມ່ນ 4,2 ລ້ານໂຕນ.

ຕາມຄາດໝາຍໃນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ລຸ້ນ 1 ຈຳນວນ 50 ໂຕນ/ປີ ແລະ ລຸ້ນ 2 ຈໍານວນ 240 ໂຕນ/ປີ ໂດຍ 5 ສູນຫຼັກຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທີ່ຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄືື: ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ(ນາພອກ), ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳທ່າສະໂນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາພາກໃຕ້(ໂພນງາມ) , ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາເຂດເນີນສູງ(ຫ້ວຍໂຄດ) ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາຫຼວງນ້ຳທາ). ສ່ວນ ລຸ້ນ 3 ຈຳນວນ 9.500 ໂຕນ/ປີ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມ 7 ສູນພັດທະນາກະສິກຳ, ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນເຂົ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ລຸ້ນ 1 ໄດ້ 623ໂຕນ ເທົ່າກັບ 249%; ລຸ້ນ 2 ໄດ້ 4.558ໂຕນ ເທົາກັບ 379% ແລະ ລຸ້ນ 3 ໄດ້ 34.472 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 73%. ການຈໍາໜ່າຍເມັດພັນຍັງບໍ່ເປັນລະບົບດີ ບໍ່ມີການສັ່ງຈອງ ຮອດຍາມປູກຈຶ່ງຊອກຫາຊື້ນຳສູນ ສະຖານີ ເຮັດໃຫ້ເມັດພັນເຂົ້າເຫຼືອບໍ່ພໍ, ບໍ່ໄດ້ເມັດພັນຕາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ຍັງມີການນໍາໃຊ້ເມັດພັນລຸ້ນ1 ແລະ ລຸ້ນ2 ປູກເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ທົດແທນການຂາດເມັດພັນລຸ້ນ3.

ການຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າຂອງໂຄງການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ລຸ້ນ1 ແລະ ລຸ້ນ2 ບ້ວງແກ້ໄຂສຸກເສີນໄພພິບັດ ປີ 2019 ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ທັງໝົດ 228,5 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ ເມັດພັນເຂົ້າລຸ້ນ 1 ມີຈຳນວນ 15 ໂຕນ, ເມັດພັນເຂົ້າລຸ້ນ 2 ມີຈຳນວນ 213,5 ໂຕນ. ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫັນວ່າ ໂຄງການສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 100% ຂອງແຜນການ, ແນວພັນດັ່ງກ່າວທາງໂຄງການຈະນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນທືນໝູນວຽນພາຍໃນສູນເປົ້າໝາຍ, ບໍລິການໃຫ້ແກ່ຊາວນາ, ຜູ້ປະກອບການທີ່ຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວ້ເພື່ອແກ້ໄຂໃນເວລາເກີດໄພທຳມະຊາດຕາມການຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.

ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍອີງຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງສະຖາບັນ, ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ກົມປູກຝັງ ກ່ຽວກັບວຽກຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ.  5 ສູນຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ ຜະລິດ ລຸ້ນ 1 ແລະ ລຸ້ນ 2 ແລະ ອີກ 7 ສູນພັດທະນາກະສິກໍາ ທີ່ກັບກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ ບັນດາສູນ-ສະຖານີ ປະຈຳແຕ່ລະແຂວງຮັບຜິດຊອບຜະລິດ ລຸ້ນ 3. ກົມປູກຝັງສົມທົບກັບຂະແໜງປູກຝັງຢູ່ແຂວງ ຕິດຕາມ ກວດກາ ລະບົບ ລະບຽບ ແລະ ຄຸນນະພາບເມັດພັນເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແຕ່ລະປະເພດແນວພັນ.

IMG_0249 IMG_0250 IMG_0409 IMG_0428 IMG_0459 IMG_0431 IMG_0233

ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com