ເຝິກອົບຮົມການຜະລິດສັດນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນຜະລິດພັນສັດ

           ພິຸ

              ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-23 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ (ສປມ) ຮ່ວມກັບ ພະແນກປະມົງ, ກົມລ້ຽງລັດ ແລະ ການປະມົງ (ກລປ) ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມ ການຜະລິດສັດນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນຜະລິດພັນສັດນ້ຳ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສູນຂະຫຍາຍພັນປາ ຕະມໍຢອດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື. ຢູ່ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບມານ ຈາກອົງການພັດທະນາສາກົນ  (IDA) ກິດຈະກຳຂອງ ອົງປະກອບ 3.2. ການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ກາວີພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ.

ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາການດ້ານຂະຫຍາຍພັນສັດນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສູນຜະລິດສັດນ້ຳ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການວິຊາການ. ໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຄູຝຶກ ຈຳນວນ 6 ທ່ານ, ໃຊ້ໄລຍະເວລາການຝຶກ 10 ວັນ ໃນນັ້ນ, ພາກທິດສະດີໃຊ້ເວລາ 3 ວັນ ລວມມີ 18 ຊົ່ວໂມງ, ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 5 ວັນ ລວມມີ 30 ຊົ່ວໂມງ, ທັດສະນະສຶກສາ 1 ວັນ ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ງໂມງ, ສົນທະນາຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ 1 ວັນ 6 ຊົ່ວໂມງ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ນັກສຳມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ທິດສະດີ ການຄຸມຄອງບໍລິຫານສູນຜະລິດສັດນ້ຳ, ເຕັກນິກການປະສົມພັນປາດຸກ, ປາໄນ, ປາເຂັງ ແລະ ການຜະລິດລູກປານິນ ຄຽງຄູ່ກັບທິດສະດີ ແມ່ນໄດ້ເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໄປພ້ອມ ຄື: ການປະສົມພັນທຽບປາດຸກ, ການປະສົມພັນເແບບເຄິງທຽມເຄິງທຳມະຊາດ ປາໄນ ແລະ ປາເຂັງ ແລະ ການເກັບໄຂ່ປານິນມາຝັກ. ຜົນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນສາມາດຜະລິດລູກແນວພັນປາ ອາຍຸ 5 ວັນ ທີ່ເອົາລົງອະນຸບານໃນໜອງດິນ ຈຳນວນ 5 ແສນກວ່າໂຕ ຄາດວ່າຈະໄດ້ລູກປາອາຍຸ 45 ວັນ ປະມານ 1 ແສນໂຕ. ນອກນັ້ນ ນັກສຳມະນາກອນ ຍັງໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຢູ່ຟາມຊາວກະສິກອນ ຂອງ ນາງ ວຽງໄຊ ຢູ່ບ້ານນ້ຳຊ່ວງ ແລະ ຟາມຜູ້ປະກອບການ ບໍລິສັດ ວີຕາຝອດ (ຮັງກາລີ) ນ້ຳຫຸມ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອນຳເອົາບົດຽນໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ການຝຶກຄັ້ງນີ້ ນັກສຳມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.

ຮຕິາ ່ິ່ ິຕນຕິ

ຂ່າວໂດຍ: ສົມພັນ ພິລະວົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
May 26, 2022 - Thu
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com