ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໄຈຊະນິດລູກປານ້ອຍ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ

22072021002 22072021001

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ຫາ 23 ກໍລະກົດ 2021, ຢູ່ທີ່ ສະຖານີຂະຫຍາຍພັນປາ ບ້ານນາ ເມືອງ ໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ, ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໄຈຊະນິດລູກປານ້ອຍ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນວນ ວັນນາ ຊ່ຽວຊານຈາກ ກອງເລຂາ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົົນ ແລະ ທ່ານ ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ພະແນກປະມົງ ກົມລ້ຽງສັດ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໂຂງ, ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງ, ກອງເລຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ, ວິຊາການຈາກເຂື່ອນດອນສະໂຮງ, ວິຊາການຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ລວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ.

ພາຍໃຕ້ທຶນໂຄງການ ຮ່ວມຂອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງວຽກດັ່ງກ່າວແມ່ໄດ້ສຶບເນື່ອງມາຈາກ ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ EMEG ຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ເມສາ 2019 ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຢ້ຽມຍາມຫ້ອງທົດລອງຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປະມົງນ້ຳຈຶດ ຢູ່ພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ ລະຫວ່າງເດືອນ ມີນາ 2020.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມລູກປາໃນໄລຍະຈະເຕີບໂຕ, ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນພື້ນຖານໃນການກວດກາວິໄຈລູກປາ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ລະບົບ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ມູນສຳຄັນ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ-ສານເຄມີ ແລະ ກໍານົດ ຫຼື ໄຈ້ແຍກລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຊະນິດຂອງລູກປາ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ວີດີໂອທາງໄກ ສຳຫຼັບອາຈານຜູ້ນຳສະເໜີ ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ເຊິ່ງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 5 ມື້ ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງ ອອກເປັນ 1 ມື້ໃນການນຳສະເໜີທິດສະດີ 3 ມື້ໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງ ແລະ ອີກ 1 ມື້ ແມ່ນການຜ່ານບົດການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ທົບທວນການຝຶກອົບຮົົມ.

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໄຈຊະນິດລູກປານ້ອຍ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງເພື່ອທີ່ຈະຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າສັດນ້ຳໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ. ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຮູ້ໄດ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກການຈັບລູກປາ, ການດອງຫຼືຮັກສາປາເພື່ອຂົນສົ່ງທາງໄກ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນ, ຮູ້ໄດ້ເຕັກນິກການໄຈ້ແຍກຊະນິດລູກປາອອກມາແຕ່ລະໄລຍະໃນແຕ່ລະຊະນິດ (Yolk Stage, Pre Larvae Stage, Post Larvae Stage ແລະ Juvenile Stage), ຮູ້ການເອົາຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນຈາກ M.Access ມາວິເຄາະຮູບແບບ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານການສຶກສາລູກປາໃນແມ່ນ້ຳ.

22072021003 22072021004

ຂ່າວໂດຍ: ຖາວອນ ພົມມະວົງ  ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Aug 13, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com