ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ

08072021001

ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທ່າແຮງ, ໂອກາດລວມທັງບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຢູ່ ສປປ ລາວ (AIS) ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບ ນະວັດຕະກຳກະສິກຳຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ,  ທ່ານ ນາງ Akiko Inoguchi, ຕາງໜ້າ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Assunta Testa, ຕາງໜ້າ ສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

IMG_7294IMG_7288 IMG_7310-2

ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການປະເມີນແມ່ນ ເພື່ອກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນະວັດຕະກຳ ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ການກຳນົດບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດຕັດສິນ ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບນະວັດຕະກຳກຳສິກຳ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ ພະນັກງານລັດ, NGO, ວິຊາການ ໂດຍວີທີຜ່ານການຮຽນຮູ້ຕາມຂະບວນການປະເມີນຜົນຂອງລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳ. ນອກນີ້ຜູ້ແທນຍັງໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳໂຄງການ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳ ຜັນຂະຫຍາຍກອບເວທີ ກະສິກຳເຂດຮ້ອນ (AIS) ໃນລະດັບຊາດພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງການປະເມີນນຳອີກ.

ໂດຍ ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Dec 5, 2022 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com