ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ (LaCSA)

Group PhotoWhatsApp Image 2020-12-08 at 11.29.30 (8)

 

 

 

 

 

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມອາກາດ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳໃນ ສປປລາວ (LaCSA), ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ໄຊສົງຄາມ ພີມມະສອນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ້າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ນ. ດຣ. Monica Petri, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ SAMIS ແລະ ເປັນຕົວແທນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການສະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັກສຳມະນາກອນທີ່ຖຶກເຊີນຈາກບັນດາຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ບັນດາຂະແໜງ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມາຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາການປູກຝັງ, ນັກສົ່ງເສີມ, ນັກວິຊາການອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖີງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນບໍລິການພູມອາກາດ,ບົດແນະນຳ, ບົດແຈ້ງຂ່າວອຸຕຸກະເສດໃນລະບົບ LaCSA ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ. ພ້ອມທັງຍົກສູງສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ, ຄຳ້ປະກັນໄດ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນຕໍ່ໜ້າ.

ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາ, ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ປະເມີນລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກສຳມະນາກອນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ນັກສຳມານາກອນໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ເຫລົ່ານີ້ໄປເຜີຍແພ່ຕໍ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການຈັດການເພາະປູກ (ການຮູ້ໄດ້ສະພາບພູມອາກາດ, ການຈັດການດິນ, ການຈັດການສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ ເຕັກນິກອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ຊື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດຈັດການ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະລະດູການ ແລະ ໃນອານາຄົດ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ສີ້ນສຸດລົງໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 9 ທັນວາ 2020.

 

ຮຽບຮຽງຂ່າວໂດຍ: ພອນປະເສີດ ວົງສີປະສົມ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Mar 25, 2023 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com