Monthly Archives: February 2022

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບແບບຟ່ອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີຄິດໄລ່ ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ

IMG_9441-2

          ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບແບບຟ່ອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີຄິດໄລ່ ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສູນ, ວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພ້ຽງ (ທາງອອນລາຍ ແລະ ໃນຫ້ອງປະຊຸມ).

ທ່ານນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ໃນກອບຂະແໜງກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແມ່ນມີບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດແຜນປະຕິດບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານກະສິກຳ-ຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດ 6 ລະບົບນິເວດຄື: 1) ລະບົບນິເວດກະສິກຳພື້ນຖານເຂົ້ານາປີ, 2) ລະບົບກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ, 3) ລະບົບນິເວດກະສິກຳເຂດເນີນສູງ, 4)ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້, 5) ລະບົບກະສິກຳການຄ້າ, 6) ລະບົບນິເວດດິນທາມ. ໃນແຕ່ລະລະບົບມີລັກສະນະສະເພາະທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທາງດ້ານກະສິກຳເຊິ່ງຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 10 ປີ (2015-2025) ໂດຍມີບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ ແລະ ພ້ອມກັບບັນດາກົມກອງອື່ນໆ. ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ 5 ແຫ່ງຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດຕັງ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງວິຊາການຂອງຂະແໜງກະສິກຳ-ຊີວະນາໆພັນ.

IMG_9449

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ປະລີກອນ ທະລົງແສງຈັນ ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ລາຍງານຜົນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ໃນ 6 ແຂວງຄື: ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ພ້ອມທັງນຳສະເໜີການນຳໃຊ້ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼືການສັງລວມຂໍ້ມູນໄພພິບັດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າໃນແບບຟອມ ຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ( FAO) ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດນຳອີກ.

IMG_9237 IMG_9465 IMG_9445

ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com