Monthly Archives: December 2021

ພິທີມອບອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນຂອງໂຄງການ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

IMG_8783

          ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ຂື້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ກະຊວງກະສິກໍາ, ອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານລັດວິສະຫະກິດຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ສ. ເກົາຫລີ(KRC)ຈໍານວນ 3,478,260 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 4,000,000,000 ວອນ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການນີ້  ເພື່ອຊ່ວຍການ ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ເໝາະສົມ, ເຕັກນິກຫລັງການເກັບກ່ຽວທີ່ດີ ເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຜະລິດຕະພັນຜັກ, ນອກນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍ ໃນການແນະນໍາການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແມ່ນນອກໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ນອກນັ້ນ, ການສ້າງສ່ວນສາທິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ, ບ້ານຕົວແບບ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນອື່ນໆ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຜູ້ປະກອບການ, ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຄງການ. ໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ປີ (2019 – 2022).

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງຈາກ (KRC)ໃຫ້ກັບໂຄງການ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໃຫ້ໝາກໄມ້, ບ້ານຫາດດອກແກ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າ (KRC) ເຊັນມອບໂດຍທ່ານ Dr Yong in Ho ຫົວໜ້າຫ້ອງການ (KRC) ປະຈຳລາວ, ຕາງໜ້າກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊັນຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ເຊິ່ງມີແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

– ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ

– ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກສົ່ງເສີ້ມ, ນັກສຶກສາ, ຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດພືດຜັກ

– ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຜ່ານການ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ທີ່ ສາມາດ ເພີ້ມຜົນຜະລິດຕໍ່ເນື້ອທີ່, ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ

– ເພື່ອປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນການເປັນພື້ນທີ່ຕົວແບບ ແລະ ເປັນບ່ອນຮຽນຮູ້

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2019 ຫາ 2022. ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ, ອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ (MAFRA)ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງKRC (Korea Rural Community Corporation) ເປັນອົງກອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະKRC ໄດ້ເລືອກເອົາDICA-DOWON Engineering Architect Co. Consortium ເປັນPMC (ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງ) ແລະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2019. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທາງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF)ຂອງສປປລາວໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມກັບKRC.

ເຖິງວ່າຈະເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ, ແຕ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເຕັມທີ່ ລະຫວ່າງKRC ກັບNAFRI ຈົນໃນທີ່ສຸດສາມາດກໍ່ສ້າງພື້ນທີ່ຕົວແບບ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ(HRC) ແລະ 4 ບ້ານຕົວແບບ. (ບ້ານຫົວຫ້າ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ, ບ້ານທ່າແຂກແລະບ້ານສີມມະໂນ) ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ຂື້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງສປປລາວໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2021.

ເນື່ອງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທາງ ທ່ານ ນາງ. ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການປູກຜັກແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພືດຜັກແລະລາຍຮັບໂດຍຜ່ານການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການປູກພືດໃນສປປລາວ. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປູກຜັກ ແລະການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຮອດທ້າຍປີ 2022. ໃນນາມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະອຸປະກອນທີ່ມີໃນຫ້ອງທົດລອງ ຂອງໂຄງການຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳ (ADS) 2021–2025 ສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃນນັ້ນລວມໄປເຖິງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ດຕບເ IMG_8747 IMG_8788IMG_8641

ການຝຶກອົມຮົ່ມໃນຫົວຂໍ: ການເພື່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວ ພັນ, ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນ ພືດຜັກ ແລະ ກ້ວຍ

         WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.31 (2)

          ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2021 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການ AFACI_APPT ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ, ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 1). ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານແນວພັນ, ເຕັກນິກ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກໂດຍສະເພາະກ້ວຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນ, 2). ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນການດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: (1). ພາກທິດສະດີນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານແນວພັນ ເຊັ່ນ ການອະນຸລັກພັນ, ການສຶກສາພັນ, ການຄັດເລືອກພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ, ເຕັກນິກການປູກ ເຊັນ ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົມ, ການຈັດການນໍ້າໃຫ້ແກ່ພືດຜັກທີເໝາະສົມ, ເຕັກນິກການລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດຜັກ ແລະ ການເພິ່ມຜົນຜະລິດຜັກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ເຊັນ ເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍຕາກ, ການເຮັດໝາກເຜັດແຫ້ງ, ການເຮັດໂອດ, ການເຮັດໝາກເຂືອແຫ້ງ, ການເຮັດຖົ່ວເນົ່າ ແລະ ການເຮັດໜໍ່ໄມ້ແຫ້ງທີມີຄຸນນະພາບ, (2). ການລົງຢ້ຽມຍາມ ແລະ ແລກປ່ຽນຢູ່ພື້ນທີ່ໂຕຈິິງ ເຊັ່ນ ພື້ນທີ່ການສຶກສາ ແລະ ຈໍາແນກລັກສະນະປະຈໍາພັນໝາກກ້ວຍ, ໝາກເລັ່ນ ແລະ ຜັກກາດພັນພື້ນເມືອງລາວ, ການຄັດເລືອກແນວພັນໝາກເຜັດ, ການຄັດເລືອກແນວພັນໝາກເຂືອ ແລະ ການຄັດເລືອກແນວພັນຜັກສະຫຼັດ, ການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ການແປຮູບກ້ວຍຕາກ, ການເຮັດໝາກເຜັດແຫ້ງ, ການເຮັດໂອດ ແລະ ການເຮັດໝາກເຂືອແຫ້ງ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດ້ານຕ່າງ ທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຜົນຂອງການສົນທະນາພົບວ່າຊາວກະສິກອນຍັງປະສົບຫຼາຍບັນຫາ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາ ທາງດ້ານ ວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວຍັງຕໍ່າຫຼາຍ, ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານຜົນຜະລິດໃນລະດູຝົນ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກ ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຫຼາຍ ແລະ ຊາວກະສິກອນລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊີ່ງໃນພື້ນທີ່ການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີການສູນເສຍຂ້ອນຂ້າງສູງ ເນື່ຶອງຈາກບໍ່ມີສ້າງເຢັນເກັບມ້ຽນ, ຫ້ອງຄັດຜົນຜະລິດ , ການຫຸ່ມຮໍ່ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍມີສູງ ແລະ ມີທຶນຈໍາກັດໃນການລົງທຶນໃສ່ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ. ດັ້ງນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົ່ມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນກ້າວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ເພື່ອລຸດຄວາມສຽງ ແລະ ເພິ່ມລາຍຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ແນວພັນ, ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.32 WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.32 (1) WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.31 WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.31 (1) WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.30 WhatsApp Image 2021-12-29 at 09.49.30 (1)

ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ຂອງໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້, ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫົວຫ້າ

        ້ະ້

ໃນວັນທີ 14/12/2021 ທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນບົດ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ KRC ປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິ່ງໄດ້ມີການລົງກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ຂອງໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ ໝາກ, ບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້, ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫົວຫ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຮັບເໜົາໃນການກໍ່ສ້າງໂດຍ ບໍລິສັດ ວູຢອງ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ (WJ).

ໃນການລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາໂດຍ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ Dr. Young In Ho ຕົວແທນໂຄງການ KRC ປະຈໍາປະເທດລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການກວດກາການກໍ່ສ້າງ ໃນນີ້ທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເພາະໃນປັດຈຸບັນການຜະລິດພືດຜັກໃນລະດູຝົນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລີດຂອງຊາວກະສິກອນຕົກຕໍ່າ ສະນັ້ນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຜະລິດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນໃນການຕອບສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນການຜະລິດພືດຜັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຍັງໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບການຈັດຈັ້ງປະຕິໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນ ໂດຍການນໍາເອົາເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງພືດຜັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ໃຫ້ແກ່ໍາວກະສິກອນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ເຫັນວ່າ: ການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນ ເຊິ່ງວ່າການກໍ່ສ້າງແມ່ນຢູ່ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້, ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫົວຫ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປະກອບມີ:

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

  • ອາຄານ ຈໍານວນ 1 ຫຼັງ ປະກອບມີ: ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງເກັບເມັດພັນຜັກ, ຫໍພັກ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງຄົວ
  • ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບຕ່າງລະດັບ 2 ຫຼັງ
  • ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບປິດ (ແບບເກົາຫຼີ) 6 ຫຼັງ

ບ້ານຕົວແບບ 4 ບ້ານ

  • ອາຄານ ຈໍານວນ 1 ຫຼງຕໍ່ບ້ານ: ອ່າງລ້າງຜັກ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນເກັບອຸປະກອນ
  • ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບຕ່າງລະດັບ 1 ຫຼັງຕໍ່ບ້ານ

ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບປິດ (ແບບເກົາຫຼີ) 1 ຫຼັງຕໍ່ບ້ານ

ະ່ພພ ະ້ະິ ິະາີທ ພະ້ WhatsApp Image 2021-12-27 at 14.25.02

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສັກສະຫຍາມ ພະນົມສຸກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Dec 5, 2022 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com