Monthly Archives: March 2018

ກອງປະຊຸມເປີດບັນແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ຕິດພັນກັບຂະບວນການ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

28022018

ກອງປະຊຸມເປີດບັ້ນສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນໄລຍະໃໝ່ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດວງຄຳ ສິງຫານຸວົງ ວ່າການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ແລະ ສະຫາຍ ອຸ່ນຄຳ ຄຳໝື່ນສົດ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ. ໃນກອງປະຊຸມແມ່ນມີພະນັກງານ ຂອງ 5 ຂະແຫນງການ ທີ່ຂື້ນກັບສູນ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງບໍລິຫານ-ແຜນການ, ຂະແໜງຄົ້ນຄ້າຊັບພະຍາກອນປະມົງ, ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງປາ ແລະ ສັດນໍ້າ, ຂະແໜງຄົ້ນຄ້ວາ ສຸກຂະພາບສັດນໍ້າ ແລະ ຂະແໜງຜະລິດ ແລະ ຮັກສາແນວພັນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງລວມຂອງກອງປະຊຸມ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອສ້າງຂະບວນການເປີດບັ້ນແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ໃນໄລຍະໃໝ່ “ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ” ຕິດພັນກັບ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ “3 ເນື້ອໃນ 4 ເປົ້າໝາຍ” ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ “3 ເນື້ອໃນ 6 ເປົ້າຫມາຍຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄື 3 ເນື້ອໃນ 5 ເປົ້າໝາຍ ຂອງສູນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ການສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສະຖາບັນທີ່ໄດ້ກຳນົດແລະວາງໄວ້ໃນແຜນ VIII (2016-2020) ໂດຍອີງໃສ່ 4 ແຜນງານຫລັກ (ຄູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ຄົ້ນເພື່ອຍົກຜະລິດຕະພາບ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ; ຄົ້ນຄ້ວາຮູບແບບການຜະລິດກະສິກໍາ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ແລະ ມີ 2 ແຜນງານສະຫນັບສະຫນຸນ (ພັດທະ ນາແລະປັບປູງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ; ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາປ່າໄມ້).

ຈຸດປະສົງສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອແຂ່ງຂັນກັນສູ້ຊົນເພື່ອບັນລຸຕົວເລກຊີ້ວັດ ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້ໃນຍຸດທະສາດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແຜນ VIII ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄື: ສະໜອງແນວພັນປາ ໃຫ້ໄດ້ 3,5 ລ້ານໂຕ (ສະເພາະສູນ ແລະ ເຄືອຄ່າຍຫັລກຂອງສູນ) ແລະ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 450 ລ້ານໂຕ; ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກຄົ້ນຄ້ວາສະເພາະດ້ານທີ່ດີເດັ່ນເຊັ່ນ: ຊ່ຽວຊານປັບປຸງພັນປາ, ຊ່ຽວຊານລ້ຽງປາ, ຊ່ຽວຊານດ້ານກໍາມະພັນ ແລະ ອ່ືນໆ; ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງມີຄວາມເຂັ້ງແຂງ, ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ ຈະແຈ້ງ, ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ, ສາມາດປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບໄດ້.
ພາຍຫລັງທີ່ບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງໄດ້ຜ່ານ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄໍາຂັວນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງແລ້ວ ຕາງໜ້າໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງໄດ້ມີການຈັບມືແຂ່ງຂັນກັນ ເພື່ອປະກາດບັ້ນສ້າງຂະບວນການ ຮັກຊາດ ແລະພັດທະນາ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນນີ້ກໍ່ເພື່ອແນ່ໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂັວນຂອງສູນ: “ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ໄດ້ແນວພັນປາທີ່ດີ, ຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍ ແລະ ກະຈາຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງ” ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 15:45 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອການພັດທະນາ ຄັ້ງທີ 26

27022018
ກອງປະຊຸມສຳມະນາການຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອການພັດທະນາ ຄັ້ງທີ 26 ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກຸມພາ 2018 ເວລາ 8:30 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ວັນທອງ ແພງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນ
(1). ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ,
(2) ເພື່ອ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ປະສົບການ ລະຫວ່າງ ບັນດານັກພັດທະນາ, ນັກສົ່ງເສີມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ກ່ອນການຕີພິມອອກເປັນວາລະສານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 38 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນນັ້ນມີ ຕາງໜ້າກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ສູນສາລີ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງແລະ ບັນດາພະນັກງານພາຍໃນ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຈຳນວນໜື່ງ.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Dec 5, 2022 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com