National Agriculture and Forestry Research Institute Render the +1 button
Banner
Lao (ພາສາລາວ)English (United Kingdom)

Job Announcement!!

Improving the Resilience of the Agricultural Sector in Lao PDR to Climate Change Impacts (IRAS) - NAPA Follow-Up Project is seeking for long-term contract staff in several positions (More detail)

NAFRI Knowledge Bases
Featured Links:
Lao Uplands Sourcebook is a compendium of 72 lessons learned, technologies, methods and best practices for uplands development. Click here to see.
Lao Non-Timber Forest Products Wiki This wiki has been created to allow all NTFP lovers (and those just learning about NTFPs) an opportunity to learn more and contribute to the growing body of knowledge about NTFPs in Lao. Click here to visit
Its overall objective is to share information related to plant genetic resources and, in particular, to the implementation of the Global Plan of Action (GPA) on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) in Lao PDR. Click here to visit
Conservation Agriculture is an agroecological approach associating rural development with environmental preservation. It is a generic concept integrating the whole agricultural practices and aiming both at viability and sustainability of agriculture and environment protection. Click here to visit
ເຂົ້າສູ່ລະບົບເມືອຕ້ອງການລົງບົດຄວາມກະລຸນາລົງທະບຽນກ່ອນຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີ
Statistics
Content View Hits : 1597384
Polls
What do you think of the new NAFRI website
 
ເທັກນິກກະສິກຳ
There are no translations available.

ບັນດາເທັກນິກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ທີ່ຄວນຮູ້ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ຜົນຜະລິດກະສິົກຳ ປ່າໄມ້ແລະການລ້ຽງສັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມເຕັກນິກແລະຮູບແບບ. ເປັນເທັກນິກທີບໍ່ຍຸ້ງຍາກແລະສັບສົນ ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການຝືກອົບຮົມ ປະຊາຊົນ ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ໃນຮົ່ວສວນ ແປງການຜະລິດເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

technic

Home

postheadericon ຊົມເຊີຍວັນປ່ອຍປາ 13 ກໍລະກົດ 2012 10 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ

There are no translations available.

 

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ່ 13 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຈຸແມ່ຍິງ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ກໍ່ຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຂະບວນການ ໃນວັນປ່ອຍປາແຫ່ງຊາດ ຢູ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ອ່າງຫວ້ຍສຽດຈໍານວນ 12 ສະຫາຍ.

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ຄຳຜາດ ສຸລິນພູມີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້, ທ່ານ. ປ້ານນ້ອຍ ມະນີ ເຈົ້າ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເຈົ້າ ແຂວງ ເງອານ ແລະ ຮາຕິງ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ.  ເຊິ່ງເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວກັບ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ແຂກທີ່ເຂົ້າຮວ່ມ: ມີເມືອງ, ແຂວງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 250 ກວ່າຄົນ ຢູອ່າງຫວ້ຍສຽດ.
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອທົດແທນຈຳນວນປາໃນທຳມະຊາດ ແລະ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສັດນ້ຳຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. (ຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ານເພີ້ມໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 134  ເດືອນ ສິງຫາ 2012 ). 

Last Updated (Friday, 27 July 2012 14:29)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ I (Board Meeting IRAS Project)

There are no translations available.

    ຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານ ​ທີ 10 ກໍລະກົດ 2012, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຼາຊາ ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາ ໂຄງການ ຄັ້ງທີ I ເພື່ອສະຫຼູບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃນ 06 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2012 ໂດຍການໃຫ້ກຽດຂອງທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານນາງ ຄຽວໂກະ ໂຢໂກຊູກະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສ ປ ປ ລາວ ພ້ອມທັງບັນດາທ່ານ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
   ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບການປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 01 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຫຼາຍວຽກງານທີ່ຜົນເດັ່ນຄື: ໄດ້ສຳເລັດການລາຍງານແຜນໄຕມາດ ॥ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໄດ້ເຮັດບົດລາຍງາຍພາກສະໝາມ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນ; ໄດ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ລາຍງານບັນຫາຂໍ່ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ທາງໂຄງການຕ້ອງ ການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນງານໃນໄຕມາດ III 2012 ໂດຍການສືບຕໍ່ວາງແຜນຝຶກອົບຮົມ; ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານວິຊາການທ້ອງຖິ່ນ; ສຸມໃສ່ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ປະຕິບັດຢູ່ພາກສະໜາມເປັນຫຼັກຢູ່ໃນໄຕມາດ 3 ລວມກິດຈະກຳຂອງພາກຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວັດລ້ອມທັງໝົດ (ການທົດລອງການປູກເຂົ້າຫຼາຍພັນ, ຜັກ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ; ການແນະນຳລ້ຽງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດບົກ) ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນໄຕມາດໜ້າ; ຈັດກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ; ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປັບປຸງລະບົບການເງີນໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຄືນໃໝ່ສົກປີ 2012 ເພື່ອການໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ ການຄາດຄະເນໃນຕໍ່ໜ້າ.

Last Updated (Friday, 20 July 2012 09:47)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມຂະຫຍາຍຜົນ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ

There are no translations available.

ເນື່ອງຈາກໂຄງການພັດທະນາ ວິສາຫະກິດ ກະສິກໍາ ຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດພູດອຍ (SADU) ຈະສິ້ນສຸດໃນ ເດືອນ ສິງຫາ 2012 ພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 5 – 6 ເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນລະດັບສາກົນ ລະດັບປະເທດ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ລວມທັງໝົດປະມານ 80 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກໂຄງການຂອງຊາດູທັງ 3 ໄລຍະ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 9 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພື່ອການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມຊາວກະສິ ກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນອານາຄົດ.(ຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ານເພີ້ມໃນຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 133 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012)

Last Updated (Thursday, 26 July 2012 15:31)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຜົນຜະລິດປ່າໄມ້ອາຊຽນ

There are no translations available.

ກອງປະຊຸມອາຊຽນ ກຸ່ມຊ່ຽວຊານ ດ້ານການພັດທະນາຜົນຜະລິດປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະບວນການນຶ່ງຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາດ້ານປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີທັງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງປ່າໄມ້ ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ໄຂຂຶ້ນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 25-26 ມິຖຸນາ 2012 ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍ, ສສ ຫວຽດນາມ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງກຸ່ມຊ່ຽວຊານຕົວແທນຈາກກົມປ່າໄມ້ ແຫ່ງລາດຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ຕົວແທນຈາກ ສສ ວຽດນາມ.
ໃນກອງປະຊຸມ ເທື່ອນີ້, ຈາດ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີ 3 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງແມ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄື: ທ່ານ ສຸນທອນ ເກດພັນ, ຮອງຫົວສູນ ຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ດຣ. ສີລາວັນ ສະຫວັດວົງ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ບຸນສວນ ພົງພິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ຂອງກົມປ່າໄມ້, ຫົວຂໍ້ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄື:  (ລາຍລະອຽດອ່ານເພີ້ມຢູ່ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 133 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012)

Last Updated (Thursday, 26 July 2012 15:34)

 

postheadericon ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນເຂົ້າ

There are no translations available.

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2012 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຄົ້ນຄວ້າ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນເຂົ້າຂຶ້ນ.  ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນມີຫົວໜ້າ ໂຄງການ, ຄະນະຊີ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຈາກ 17 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 27 ທ່ານ.
 ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອວາງແຜນ, ການສ້າງກຸ່ມການຜະລິດແນວພັນຂອງບ້ານ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ທາງໂຄງການ. (ຂໍ້ມູນລະອຽດອ່ານເພີ້ມຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 133 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2012)

Last Updated (Thursday, 26 July 2012 15:37)

 

postheadericon ຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດຂ່າວ ລົງຈົດໝາຍຂ່າວ ແລະ ວາລະສານ

ເພື່ອເປັນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຂຽນຂ່າວຕ່າງໆ ມາລົງໃນ ຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈຳແຕ່ລະເດືອນ, ວາລະສານ ກະສິກຳ- ປ່າໄມ້ ປະຈໍາທຸກໆ 6 ເດືອນ ແລະ ການຂຽນບົດຄົ້ນຄ້ວາຕ່າງໆ. ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນວິທີການຂຽນບົດຂ່າວໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ດີຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນສູນຂໍ້ມູນຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ເຊີ່ງມີປະສົບການດ້ານການຂຽນບົດຂ່າວຕ່າງໆ, ມາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໃນການຂຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຂອງສູນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດດ້ານຂ່າວສານ ຂອງແຕ່ລະສູນອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນ.  ເຊີ່ງມີພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ກວ່າສະຫາຍ

Last Updated (Thursday, 26 July 2012 15:48)

 

postheadericon ພິທີເຊັນສັນຍາຊ່ວຍຈຳ(MOU)ການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາ ປັບປຸງ ຂະຫຍາຍ ແນວພັນງົວ ແລະ ແນວພັນໝູ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນພະຫັດ, ວັນທີ 21/6/12 ເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ, ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຊ່ວຍຈຳ ຫຼື MOU ລະຫວ່າງສູນຄົ້ນຄ້ວາການລ້ຽງສັດ ແລະ ບລສ ພັດທະນາກະສິກຳຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການລົງທືນຮ່ວມກັນຜະລິດແນວພັນງົວ ແລະ ໝູ ເພື່ອເປັນສີນຄ້າອອກຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການແກ່ຊາວ ກະສິກອນ ບັນດາຟາມລ້ຽງສັດຂອງລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ, ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ພິມມະສອນ ຮອງຫົວໜ້າ ສຄກປ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ນອກນີ້ຍັງມີແຂກຈາກບັນດາສູນ, ສະຖານີ ທີ່ຂື້ນກັບ ສຄກປ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດມີປະມານ 30 ກວ່າຄົນ. ເລີ່ມຕົ້ນໃນພິທີ, ທ່ານ ສຸກັນ ແກ້ວໜູຈັນ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄ້ວາການ ລ້ຽງສັດ ໄດ້ຂື້ນກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງພິທີຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 09 ສູນກາງພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການຜະລິດແນວ ພັນພືດ ແລະ ສັດໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ

Last Updated (Thursday, 26 July 2012 15:48)

 

News from IRAS Project

Home

 ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

 

The Policy Brief Series is directed toward policy makers at all levels (national, provincial, district level) as well as international organizations and donor partners. These briefs are based on the experiences of NAFRI. It provides short, informative analysis on some of the most pressing issues related to agriculture and natural resource management facing Lao PDR. Policy Brief

LARF - 8

The Lao Agricultural Research Fund (LARF) aims to provide Lao scientists with an opportunity to compete for agricultural research funds.The LARF is open to government agencies, universities, agricultural colleges and NGO organisations based in the Lao PDR, which have a mandate to undertake agricultural research. Proposals must contain a defined research project, and can be of one or two years in duration. The annual funding limit for individual projects is US$6,000 and a maximum of US$10,000 for two year projects. The grant moneys are for expenditure only within the Lao PDR. More Info>>

Start 25/06/2013 to Now
Flag Counter
Rice seed production
NAFRI Event
April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ຕິດຕໍ່ໂຄສະນາ