National Agriculture and Forestry Research Institute Render the +1 button
Banner
Lao (ພາສາລາວ)English (United Kingdom)

Job Announcement!!

Improving the Resilience of the Agricultural Sector in Lao PDR to Climate Change Impacts (IRAS) - NAPA Follow-Up Project is seeking for long-term contract staff in several positions (More detail)

NAFRI Knowledge Bases
Featured Links:
Lao Uplands Sourcebook is a compendium of 72 lessons learned, technologies, methods and best practices for uplands development. Click here to see.
Lao Non-Timber Forest Products Wiki This wiki has been created to allow all NTFP lovers (and those just learning about NTFPs) an opportunity to learn more and contribute to the growing body of knowledge about NTFPs in Lao. Click here to visit
Its overall objective is to share information related to plant genetic resources and, in particular, to the implementation of the Global Plan of Action (GPA) on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) in Lao PDR. Click here to visit
Conservation Agriculture is an agroecological approach associating rural development with environmental preservation. It is a generic concept integrating the whole agricultural practices and aiming both at viability and sustainability of agriculture and environment protection. Click here to visit
ເຂົ້າສູ່ລະບົບເມືອຕ້ອງການລົງບົດຄວາມກະລຸນາລົງທະບຽນກ່ອນຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີ
Statistics
Content View Hits : 1594445
Polls
What do you think of the new NAFRI website
 
ເທັກນິກກະສິກຳ
There are no translations available.

ບັນດາເທັກນິກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ທີ່ຄວນຮູ້ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ຜົນຜະລິດກະສິົກຳ ປ່າໄມ້ແລະການລ້ຽງສັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມເຕັກນິກແລະຮູບແບບ. ເປັນເທັກນິກທີບໍ່ຍຸ້ງຍາກແລະສັບສົນ ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການຝືກອົບຮົມ ປະຊາຊົນ ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ໃນຮົ່ວສວນ ແປງການຜະລິດເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

technic

Home

postheadericon ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຫຼຸບປະຈຳ​ໄຕ​ມາດ IV ສົກ​ປີ 2012, ​ແຜນການ​ໄຕ​ມາດ I ​ແລະ ແຜນປະຈຳສົກ​ປີ 2013

There are no translations available.

ໃນວັນທີ 13-14 ທັນວາ 2012, ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳໄຕມາດ IV ສົກປີ 2012, ແຜນການໄຕມາດ I ແລະ ແຜນການປະຈຳປີສົກປີ 2013 ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມຮ່ວມມືສາກົນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ICTC), ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດຂອງທ່ານ  ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ IRAS ພ້ອມທັງມີພະນັກງານວິຊາການໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານ.
    ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບຄືນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການໃນໄຕມາດ IV ສົກປີ 2012 ເຊິ່ງໃນນີ້ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 2 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) ລາຍງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ພາກສະໜາມ ແລະ ສະເໜີບາງບັນຫາທີ່ປະເຊີນ ເພື່ອໃຫ້ທີ່ປະຊຸມສະເໜີວິທີທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານໃນປີຕໍ່ໜ້າໄດ້ຮັບປະສິດຕິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
    ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ພະນັກງານວິຊາການຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂານຸການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ນຳສະເໜີແຜນໃນໄຕມາດ I ແລະ ແຜນປະຈຳປີ 2013  ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກທ່ານປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ແຜນປະຈຳປີ 2013 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດັ່ງກ່າວມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ

Last Updated (Monday, 27 May 2013 14:09)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມສະຫຼຸບສົກປີ 2012

There are no translations available.

     ໃນວັນທີ 29-30 ພະຈິກ 2012, ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມສະຫຼຸບສົກປີ 2012 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ມີພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານ.
ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ 2012 ແລະ ວາງແຜນໃນໄຕມາດທີ I ປີ 2013, ຄ່ຽງຄູ່ກັນນີ້ພະນັກງານວິຊາການໂຄງການຍັງໄດ້ລາຍງານສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປີ 2012. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງເປັນການສະເໜີໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານກະກຽມບັນດາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ  ສະຫຼຸບສົກປີ 2012 ແລະ ແຜນສົກປີ 2013 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

Last Updated (Monday, 10 December 2012 13:37)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ລະດູຝົນ ແລະວາງແຜນການປູກ ໃນລະດູແລ້ງຕໍ່ຫນ້າ

There are no translations available.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລະດູຝົນ 2012 ແລະ ວາງແຜນລະດູແລ້ງ 2012-2013, ຄັ້ງວັນທີ 23-24/11/2012,ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເພື່ອສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະດູຝົນ2012 ແລະ ປຶກສາຫາລືວາງແຜນການຜະລິດ ແນວພັນເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ 2012-2013 ແລະ ລະດູຝົນ 2013. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ຂອງ ທ່ານ ດຣ.ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ມີ ພະນັກງານກົມແຜນການ, ກົມປູກຝັງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປະສານງານໂຄງການ 8 ແຂວງພາກເໜືອ(ຫົວພັນ,ຊຽງຂວາງ,ຫຼວງພະບາງ,ອຸດົມໄຊ,ຜົ້ງສາລີ,ຫຼວງນ້ຳທາ,ບໍ່ແກ້ວ,ໄຊຍະບູລີ) ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ ນາພອກ, ຫົວໜ້າໂຄງການ,ຄະນະໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານບໍລິຫານ-ແຜນການ ແລະ ການເງິນຂອງໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 32 ຄົນ.ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດເປັນທາງການ ໃນເວລາ 8:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 23/11/2012 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການລາຍງານຜົນຂອງການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າຂອງແຕ່ລະແຂວງ.ຮັບຮູ້ບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ເປັນການວາງແຜນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ 2012-2013 ແລະ ລະດູຝົນ 2013ໃນຕໍ່ຫນ້າ. 

Last Updated (Monday, 10 December 2012 13:26)

 

postheadericon ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທຳອິດໃນສ້າງສາລະຄະດີ ຂອງໂຄງການ IRAS

There are no translations available.

    ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄະດີໃນການສ້າງສາລະກຽ່ວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະທຳອິດຂອງໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳຕໍ່ສະພາບການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນວັນທີ 21-28 ພະຈິກ 2012 ໂດຍມີຊຽວຊານຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ຖ່າຍທຳ ຮ່ວມກັບພະນັກງານວິຊາການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ IRAS.
ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທຳອິດ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໂຄສະນາໂຄງການ IRAS ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ທົ່ວໂລກຮັບຮູ້ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ IRAS ຫຼາຍຂຶ້ນ, ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງໂຄງການ, ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ສາມາດປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະສົບການ ໂດຍຜ່ານສາລະຄະດີຂອງໂຄງການເປັນການແນະນຳ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດລະຫວ່າງສູນກາງ ,ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

 

postheadericon ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ

There are no translations available.

     ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (IRAS) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2012, ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນລາວ-ຍີປຸ່ນ (ຫຼັກ 5) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າສ່ວນຈຳນວນ 45 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ,  ອົງການພັດທະນາສາກົນ, ສະມາຄົມພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ ໃນກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືທີ່ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບຍຸດທະສາດການປັບຕົວຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕິດພັນຕໍ່ການຜະລິດກະສິກຳແບບຄວາມຍືນຍົງ; ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

Last Updated (Monday, 10 December 2012 13:25)

 

postheadericon ການຝຶກອົບຮົມ IT ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

There are no translations available.

     ໃນວັນທີ 05-14 ພະຈິກ 2012, ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ IT, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອີເມວຂັ້ນ ພື້ນຖານໃຫ້ພະນັກງານເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 37 ຄົນ, ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແພກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງຈຳພອນ ແລະ ອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 15 ທ່ານ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ຂະແໜງປູກຟັງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງທີມງານ ICT ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ.
     ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນເມືອງ ຂອງໂຄງການ IRAS ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອີເມວ ໃນການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ, ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ມີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

Last Updated (Thursday, 22 November 2012 16:33)

 

postheadericon ການເຂົ້້າຮ່ວມ ຂະບວນການ ຍ່າງຕາມຮອຍກອງພັນທີ 2

There are no translations available.

ການເຂົ້້າຮ່ວມ ຂະບວນການ ຍ່າງຕາມຮອຍກອງພັນທີ 2 ຂອງທະຫານຝາຍລາວ ຜ່າວົງປິດລ້ອມຂອງສັດຕູ ຢູ່ທີທົງໄຫຫີນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອ ຂອງນັກຮົມຜູ້ເສຍສະລະເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ   ອັນພິລະອາດຫານໃນການຜ່າວົງປິດລ້ອມຂອງສັດຕູ ແລະພ້ອມດ່ຽວກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການລົງຊ່ວຍເຫລືອຊຸກຍູ້ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຂອງຊາວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະກໍ່ຍັງເປັນການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງບັນດາຊາວໜຸ່ມແຮກສ່ຽວອີກດ້ວຍ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນລວມມີ ຄະນະຕ່າງໜ້າຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ ກວ່າ 600 ຄົນ, ຊາວໜຸ່ມກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ມີ 19 ສ/ຫ ພ້ອມກັນນີ້ ຊາວໜຸ່ມສະຖາບັນ 5 ສະຫາຍກໍ່ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກການຊຸກຍູ້ຂອງ ບັນດາອ້າຍເອືອຍນ້ອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນ ແລະເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆທີທາງສະຖາບັນໄດ້ ໄປມອບໃຫ້ ຊປປລາວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ລວມມີແນວພັນເຂົ້າ 150 ກິໂລ ປື້ມເຕັກນິກຕ່າງໆ 70 ຫົວ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຮົມ ຈຳນວນ 8 ແກັດ

Last Updated (Thursday, 22 November 2012 16:36)

 

News from IRAS Project

Home

 ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

 

The Policy Brief Series is directed toward policy makers at all levels (national, provincial, district level) as well as international organizations and donor partners. These briefs are based on the experiences of NAFRI. It provides short, informative analysis on some of the most pressing issues related to agriculture and natural resource management facing Lao PDR. Policy Brief

LARF - 8

The Lao Agricultural Research Fund (LARF) aims to provide Lao scientists with an opportunity to compete for agricultural research funds.The LARF is open to government agencies, universities, agricultural colleges and NGO organisations based in the Lao PDR, which have a mandate to undertake agricultural research. Proposals must contain a defined research project, and can be of one or two years in duration. The annual funding limit for individual projects is US$6,000 and a maximum of US$10,000 for two year projects. The grant moneys are for expenditure only within the Lao PDR. More Info>>

Start 25/06/2013 to Now
Flag Counter
Rice seed production
NAFRI Event
April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ຕິດຕໍ່ໂຄສະນາ