• NAFRI

  ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່ ແຫ່ງຊາດ

  National Agriculture and Forestry Reshearch Institute (NAFRI)

 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 0019
 • 0020
 • 0021
 • 0022

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU)ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ກັບວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາປາສັກ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU)ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ກັບວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາປາສັກ

     ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນ ທີ 23/3/2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍາປາສັກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (MOU)ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ...

Read more...

ກອງປະຊຸມພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງ ການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງ ການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

ການພັດທະນາທາງດ້ານຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການກະສິກຳເປັນວຽກງານ ໜຶ່ງທີສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຂະແໜງການ ຊຶງມັນເປັນພື້ນຖານຕົ້ນຕໍ່ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສະນັ້ນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ...

Read more...

ກອງປະຊຸມເພື່ອກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ຫົວຂໍ້ໃນການສ້າງ ແລະ ຜະລິດ ປື້ມເຕັກນິກກະສິກຳ ປີ 2015

ກອງປະຊຸມເພື່ອກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ຫົວຂໍ້ໃນການສ້າງ ແລະ ຜະລິດ ປື້ມເຕັກນິກກະສິກຳ ປີ 2015

  ໃນເວລາ 13:30 ຂອງວັນທີ05/02/2015 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ຫົວຂໍ້ໃນການສ້າງ ແລະ ຜະລິດປື້ມເຕັກນິກກະສິກຳ ປີ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊີ່ງ ປະທານແມ່ນທ່ານ ຮສ ດຣ ລິນຄຳ...

Read more...

ສືບຕໍ່ລົງຊີ້ນຳວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກປ

ສືບຕໍ່ລົງຊີ້ນຳວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກປ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຂອງທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໄດ້ ເປັນໄປຕາມແຜນການແລະແນວທາງຂອງລັດຖະບານໂດຍສະເພາະໃນການເລັ່ງໃສ່ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ....

Read more...

New project aims to ensure food security

New project aims to ensure food security

Laos launched a new project at the National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) on Wednesday aiming to ensure...

Read more...

ປີນີ້ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳໜອງແດງ ຈະສະໜອງແນວພັນເຂົ້າໃສ່ນາແຊງ 26 ເຮັກຕາ

ປີນີ້ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳໜອງແດງ ຈະສະໜອງແນວພັນເຂົ້າໃສ່ນາແຊງ 26 ເຮັກຕາ

ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳໜອງແດງ ຈະຜະລິດ​ແລະ ສະໜອງແນວພັນເຂົ້າ ​ໃຫ້​ກະສິກອນ​ທຳ​ການ​ຜະລິດ​ນາ​ແຊງໃນເນື້ອທີ່ 26 ເຮັກຕາ ໃຫ້ໄດ້ 84 ໂຕນ, ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ 5-6 ໂຕນຕໍ່ເຮັກ ຕາ. ທັງ​ນີ້​ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສະມັດຕະພາບສູງ ທັງເປັນການແຮໄວ້ ສຸກເສີນ ກໍຄື ແກ້ໄຂໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ. ທ່ານ...

Read more...

The Closing ceremony of the Lao Uplands Food Security Improvement Project in Agriculture Research Center (NAPHOK)

The Closing ceremony of the Lao Uplands Food Security Improvement Project in Agriculture Research Center (NAPHOK)

The Closing ceremony of the Lao Uplands Food Security Improvement Project in Agriculture Research Center (NAPHOK), Dec. 16 2014....

Read more...

ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຜະລິດກາເຟ ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນກາເຟ ທີ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຜະລິດກາເຟ ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນກາເຟ ທີ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຂະແໜງການກາເຟ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ຊຶ່ງກາເຟແມ່ນສິນຄ້າກະສິກໍາອັນດັບໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໜັ້ນຄົງແກ່ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 25.000 ຄອບຄົວ. ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຜະລິດກາເຟ ໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ກໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກກາເຟ, ແນໃສ່ຄວາມພ້ອມເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ແລະ ກະກຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການກາເຟໂລກ ( ຫຼື...

Read more...

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຮ່ວມມືສູນທົດລອງແນວພັນພືດທີດີລາວ-ຈີນ

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະເມີນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຮ່ວມມືສູນທົດລອງແນວພັນພືດທີດີລາວ-ຈີນ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 12ທັນວາ 2014 ມີການຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສະຫລຸບປະເມີນຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນທົດລອງແນວພັນທີດີ ລາວ-ຈີນ  ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານໄຊປະແດດ ຈຸລະມະນີ ຫົວຫນ້າກົມແຜນການ ຫົວຫນ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ. ໂຄງດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການ ການຮ່ວມມື ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະວິທະຍາໄລເຕັກນິກອາຊີບກະສິກຳແຂວງກວາງຊີ ເພືອສ້າງສູນທົດລອງແນວພັນພືດທີດີລາວ-ຈີນ...

Read more...

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມໂຄງການສຶກສາຮູບແບບການເພີ່ມຜົນຜະລິດປາຢູ່ເຂດນໍ້າຖ້ວນ ໂດຍການອອກແບບຊົນລະປະທານທີ່ເໝາະສົມກັບການປະມົງ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ອ່າງເມີລີດາລິງ

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມໂຄງການສຶກສາຮູບແບບການເພີ່ມຜົນຜະລິດປາຢູ່ເຂດນໍ້າຖ້ວນ ໂດຍການອອກແບບຊົນລະປະທານທີ່ເໝາະສົມກັບການປະມົງ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ອ່າງເມີລີດາລິງ

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມການສຶກສາຮູບແບບການເພີ່ມຜົນຜະລິດປາຢູ່ເຂດນໍ້າຖ້ວມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ ຄັ້ງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2014ທີ່ ຫ້ອງວ່າການເມືອງປາຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ,ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ....

Read more...

ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳປີ 2014 ຂອງໂຄງການປັບປຸງອາຫານສັດຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດສາມລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳປີ 2014 ຂອງໂຄງການປັບປຸງອາຫານສັດຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດສາມລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈຳປີ 2014 ຂອງໂຄງການປັບປຸງອາຫານສັດຂອງຊາວກະສິກອນໃນເຂດສາມລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (Improved Forage-Based Livestock Feeding Systems for Smallholder Liveli¬hoods in the Cambodia-Laos-Vietnam Development Triangle (CLVLP)  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ...

Read more...

ງານບຸນມະໂຫລານການເຟລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 24-26 ຕຸລາ 2014

ງານບຸນມະໂຫລານການເຟລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 24-26 ຕຸລາ 2014

  ບຸນມະໂຫລານກາເຟລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ຈໍາປາແກຼນ ແລະ ໂຮງແຮມເອລາວັນ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນວັນທີ 24-26 ຕຸລາ 2014. ໃຫ້ກຽດເປີດງານບຸນມະໂຫລານກາເຟລາວ ຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ພະນະທ່ານ...

Read more...

A Lao woman innovator in rice science, Dr Chay Bounphanousay, has received the 2014 Outstanding Alumni Award in Rice Crop Improvement at the 4th International Rice Congress (IRC) in October in Bangkok, Thailand.

A Lao woman innovator in rice science, Dr Chay Bounphanousay, has received the 2014 Outstanding Alumni Award in Rice Crop Improvement at the 4th International Rice Congress (IRC) in October in Bangkok, Thailand.

Dr Chay Bounphanousay (second left), winner of the 2014 Outstanding Alumni Award in Rice Crop Improvement   The Outstanding...

Read more...

ການຝືກອົບຮົມທາງດ້ານການນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ Modeling, ArcGIS ແລະ Python ເຂົ້າວິ ເຄາະ, ວິໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບພູມອາກາດໃຫ້ນັກວິຊາການ (Climate Risk Management Agriculture (CRMA))

ການຝືກອົບຮົມທາງດ້ານການນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ Modeling, ArcGIS ແລະ Python ເຂົ້າວິ ເຄາະ, ວິໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດ ຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບພູມອາກາດໃຫ້ນັກວິຊາການ (Climate Risk Management Agriculture (CRMA))

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ 30 ຕຸລາ 2014, ການເຄື່ອນໃຫວຂອງໂຄງການ ໂຄງການຊອກຫາມາດ ຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດ (Climate Risk Management Agriculture (CRMA)). ຈຸດປະສົງການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມແຂັ້ມແຂງ...

Read more...

The effective implementation of crop diversification strategies for Cambodia, Lao PDR and Vietnam: insights from past experiences and ideas for new research

The effective implementation of crop diversification strategies for Cambodia, Lao PDR and Vietnam: insights from past experiences and ideas for new research

  The workshop on The effective implementation of crop diversification strategies for Cambodia, Lao PDR and Vietnam: insights from...

Read more...

ກອງປະຊຸມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2014

ກອງປະຊຸມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2014

     ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2014 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕີລາຄາການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ແລະ ກະກຽມໃສ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ 2015 ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ...

Read more...

ຊປປລາວ ຮາກຖານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

ຊປປລາວ ຮາກຖານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

ເພື່ອເປັນການອອກແຮງສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 39 ປີ ໃກ້ຈະໝູນວຽກມາຮອດໃນມໍ່ໆນີ້, ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ເປັນການອອກແຮງສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສ້າງຕັ້ງ ຊປປ ລາວ ຄົບຮອບ 60ປີ (1945-2015) ແລະ ເປັນການອອກແຮງຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປ ລາວ ກະຊວງກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້...

Read more...

ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜ່ານໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ (Climate Farmer Field School) ພາຍໃນບ້ານຕາແຫຼວ ແລະ ບ້ານອາລັນວັດທະນາ,ເມືອງຈໍາພອນ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 4 ກັນຍາ 2014.

ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກະສິກຳໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜ່ານໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ (Climate Farmer Field School) ພາຍໃນບ້ານຕາແຫຼວ ແລະ ບ້ານອາລັນວັດທະນາ,ເມືອງຈໍາພອນ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 4 ກັນຍາ 2014.

     ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 4 ກັນຍາ 2014, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 67 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 12 ທ່ານ. ໂດຍລວມມີ ອຳນາດການປົກຄອງຈາກທາງບ້ານ ຕາແຫຼວ ແລະ ບ້ານອາລັນວັດທະນາ,...

Read more...

ພິທີ ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບ ອົງການກອງທຶນອະນຸ ລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF - LAOS)

 ພິທີ ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບ ອົງການກອງທຶນອະນຸ ລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF - LAOS)

    ພິທີ ເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບ ອົງການກອງທຶນ ອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ (WWF - LAOS) ກ່ຽວກັບ "ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ ຫວາຍ...

Read more...

ກອງປະຊຸມປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳຫຼັບຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນ ໃນປະເທດ ສປປລາວ, ກຳປູເຈຍ, ບັງກະລາເດດ ແລະ ອິນເດຍ

 ກອງປະຊຸມປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳຫຼັບຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນ ໃນປະເທດ ສປປລາວ, ກຳປູເຈຍ, ບັງກະລາເດດ ແລະ ອິນເດຍ

      ກອງປະຊຸມໄດ້ຖຶກຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 24 ກໍລະກົດ 2014, ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຊື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ACIAR/CSIRO. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ...

Read more...

ກອງປະຊຸມ ''ການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມ ''ການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ

     ກອງປະຊຸມ ການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-18 ມີຖຸນາ 2014 ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ6) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (ສຄກປ), ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ....

Read more...

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເລີ່ມບາດກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຢີ(ໄອຊີທີ)

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເລີ່ມບາດກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຢີ(ໄອຊີທີ)

     ເພື່ອເປັນການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິຫານພາກລັດ ແລະ ພັດທະນາການໄຫລວຽນຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີບົດບາດ ກ້າວໃໝ່ ແລະປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານອອກສູ່ວົງກວ້າງໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 04 ມີຖຸນາ 2014 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ...

Read more...

ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກປ ລົງຊຸກຍູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ

ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກປ ລົງຊຸກຍູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ

        ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວແລະເປັນໄປຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາ, ທ່ານ ດຣ ພວງປະຣິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ແລະຕິດຕາມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນໍ້າຊວງ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນທີລະລຶກ...

Read more...

ພິທີການເປີດນຳໃຊ້ ຫອ້ງການຫລັງໃໝ່ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ພິທີການເປີດນຳໃຊ້ ຫອ້ງການຫລັງໃໝ່ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ໃນວັນທີ່ 16 ພຶດສະພາ  2014 ນີ້ ພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ ຫອ້ງການຫລັງໃໝ່ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ ບ້ານຈັນສະຫວ່າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເປີດດັ່ງກ່າວແມ່ນ ທ່ານ ວິໄລວັນ ພົມເຂ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,...

Read more...

ງານສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງ ສຄກປ

ງານສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງ ສຄກປ

     ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 9-10/ 04/14 ໂດຍມີການຈັດງານສຳມະນາວິຊາການ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງສະແດງຜົນງານ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງບັນດາສູນການຄົ້ນຄວ້າທີຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ ແລະ...

Read more...

ມອບຄອມພີວເຕີໃຫ້ແກ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແຂວງອຸດົມໄຊ

ມອບຄອມພີວເຕີໃຫ້ແກ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແຂວງອຸດົມໄຊ

     ໃນວັນທີ 25/02/2014 ເວລາ 09:45 ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ມີພິທີການມອບ-ຮັບຄອມພີວເຕີຈຳນວນ 1 ຊຸດ ມອບໂດຍທ່ານ ຮສ ດຣ ລີນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕ່າງໜ້າຮັບ...

Read more...

ຄະນະສຶກສາສາດລົງທັດສະນະສຶກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຄະນະສຶກສາສາດລົງທັດສະນະສຶກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

      ການລົງຢ້ຽມຢາມສຶກສາລະບົບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຂອງຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 10/01/2014 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ. ຮສ. ດຣ ລິນຄຳ...

Read more...

ຂະບວນການກິລາ ຊປປລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຂະບວນການກິລາ ຊປປລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

   ເປີດບັ້ນການສ້າງຂະບວນການກິລາ ຊປປລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳເພື່ອເປັນການຂຳນັບຮັບຕອນ ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນຂອງກະຊວງ ແລະ ວັນຄົບຮອບການສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 65ປີ ທີຈະມາຮອດ ຊປປລາວ ກະຊວງກະສິກຳປ່າໄມ້...

Read more...

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສຄກປ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 2

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສຄກປ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 2

ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2013 ທີສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນກອງປຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ ປິ່ນຄຳ ລາຊະສີມາ, ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້, ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກກະຊວງ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງການກະຊວງ ກົມຕ່າງໆ...

Read more...

Policy Forum on “Enhancing Agriculture Sector Productivity in Lao PDR

Policy Forum on “Enhancing Agriculture Sector Productivity in Lao PDR

The Policy Forum on “Enhancing Agriculture Sector Productivity in Lao PDR” held on Don Chan Palace Hotel, at 9...

Read more...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ຂອງຊາວກະສິກອນ ຂະໜາດນ້ອຍ ໃນສປປລາວ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາພຮາດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແລະ ອົງການ...

Read more...

ພິທີຍ້ອງຍໍສະຫລຸບຜົນງານ 5 ປີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສຄກປ

ພິທີຍ້ອງຍໍສະຫລຸບຜົນງານ 5 ປີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສຄກປ

       ໃນວັນທີ 28/12/12 ທີສະໂມສອນ ສະຖາບັນໄດ້ມີການຈັດພິທີຍ້ອງຍໍຜົນງານ 5ປີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຊຶງໃນນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະຫລຸບຜົນງານຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາປະ ເທດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ທ່ານ...

Read more...

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະງານ 2011-2012 ແລະ 2013-2014 ຂອງ ສຄກປ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະງານ 2011-2012 ແລະ 2013-2014 ຂອງ ສຄກປ

   ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2013 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານສົກປີ 2011-2012 ແລະ ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງປີ 2013-2014...

Read more...

ການຝຶກອົບຮົມ IT ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ການຝຶກອົບຮົມ IT ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ພະນັກງານເມືອງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

    ໃນວັນທີ 05-14 ພະຈິກ 2012, ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ IT, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອີເມວຂັ້ນ ພື້ນຖານໃຫ້ພະນັກງານເມືອງພຽງ ແລະ ເມືອງປາກລາຍ...

Read more...

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃນເຂດພູດອຍພາກເໜືອ, ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃນເຂດພູດອຍພາກເໜືອ, ສປປ ລາວ

     ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍເອົາເຂົ້າເປັນພື້ນຖານ ໃນເຂດພູດອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ (NURiFaR) ຢູ່ສະໂມສອນ ຂອງ ແຂວງອຸດົມໃຊ, ໃນວັນທີ 14-15 ມີນາ 2013, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ...

Read more...

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນປະຈຳປີຂອງໂຄງການ ACIAR

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນປະຈຳປີຂອງໂຄງການ ACIAR

     ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08-10, ເດືອນເມສາ (4), ປີ 2013 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນປະຈຳປີຂອງໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ACIAR...

Read more...

ກອງປະຊຸມ ທາງຜ່ານປາ ຂອງຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ

ກອງປະຊຸມ ທາງຜ່ານປາ ຂອງຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ

     ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບທາງຜ່ານປາຂອງຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນທີ່ 17 ຫາ 20 ມີນາ 2013. ມີຕົວແທນທີ່ມາຈາກ FAO, SEAFDEC, ແຜນງານປະມົງຂອງ MRC ບັນດາວິຊາການດ້ານປະມົງ, ວິສະວະກຳ ແລະ ນັກບໍລິຫານຈາກ 8...

Read more...

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2556.

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2556.

     ໃນວັນທີ 12 ເດືອນ ເມສາ 2013 ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີ ສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ພສ 2556 ຂິ້ນທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນການອວຍໄຊໃຫ້ພອນຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີມຜົນງານໄລຍະ...

Read more...

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ NAFRI, UNDP, GEF ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການ IRAS ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ NAFRI, UNDP, GEF ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການ IRAS ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

     ໃນວັນທີ 14-16 ພຶດສະພາ 2013, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ UNDP, GEF, NAFRI ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳ ຕໍ່ສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ....

Read more...

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະມົງອາຊີຄັ້ງທີ່ 10 ທີ່ເມືອງ ຢຽວຊູ (Yeosu) ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ແຕ່ວັນທີ່ 30 ເມສາ ຫາ 4 ພຶດສະພາ 2013

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະມົງອາຊີຄັ້ງທີ່ 10 ທີ່ເມືອງ ຢຽວຊູ (Yeosu) ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ແຕ່ວັນທີ່ 30 ເມສາ ຫາ 4 ພຶດສະພາ 2013

     ລະຫວ່າງວັນທີ່ 30 ເມສາ ຫາ 4 ພຶດສະພາ 2013.ກອງປະຊຸມປະມົງອາຊີຄັ້ງທີ່ 10 ໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນທີ່ເມືອງ ຢຽວຊູ (Yeosu) ປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ຊຶ່ງ ມີຕົວແທນທີ່ມາຈາກ ສະມະຄົມປະມົງອາຊີ, FAO, ແຜນງານປະມົງຂອງ...

Read more...

ກອງປະຊຸມສະເໜີຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດ

ກອງປະຊຸມສະເໜີຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດ

      ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານທີ 28 ພຶດສະພາ 2013, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການສະເໜີຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ດຣ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ...

Read more...

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ

     ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27-28 ພຶດສະພາ 2013 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມຂອງໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ໂດຍການເປັນ ປະທານຮ່ວມລະ ຫວ່າງ ທ່ານ ດຣ....

Read more...

Chinese investor to plant rubber tree on 2,400 ha in Savannakhet province

Chinese investor to plant rubber tree on 2,400 ha in Savannakhet province

Chinese investor to plant rubber tree on 2,400 ha in Savannakhet province (KPL) The Lao PDR has agreed recently to...

Read more...

Food security and poverty reduction is still a challenge, Premier says

Food security and poverty reduction is still a challenge, Premier says

       (KPL) The food security and poverty reduction is a challenge and a main key for national stability...

Read more...

ທົບ​ທວນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ທົບ​ທວນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

  (ຂປລ): ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳສົກປີ 2008-2009 ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-9 ຕຸລາ 2009 ທີ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການ...

Read more...

ອັດ​ຕະປື ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ່ວນ

ອັດ​ຕະປື ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ່ວນ

*(ຂປລ): ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆອັດຕະປື ສີໄນ ມຽງລາວັນ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານມາຍັງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຜົນເສຍຫາຍ ຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ນັບແຕ່ວັນທີ 29/09-2/10/2009 ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ ຫາຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນທັງຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ນັບເປັນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ. ທ່ານເຈົ້າແຂວງໄດ້ ຖື ໂອກາດ ນີ້ສະເໜີມາຍັງລັດຖະບານ...

Read more...

At least 14,000 tonnes of rice needed for Ketsana victims in Attapeu

     (KPL) At least 1, 000 billion kip of damage is estimated to be caused by the recent tropical...

Read more...

Women’s role promotion in agricultural and rural development

Women’s role promotion in agricultural and rural development

         (KPL) A two-day stakeholder consultation on sex-disaggregated data or indicators in the Lao statistical information system...

Read more...

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດຢູ່ພາກໃຕ້

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດຢູ່ພາກໃຕ້

     ເພື່ອບັນລຸ 4 ເປົ້າ ຫມາຍ 13 ມາດຕະການທີ່ກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງ ອອກ, ທ່ານ ສີຕາເຮັ່ງ ຣາຊະ ພົນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະ ຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ພ້ອມ ດ້ວຍຄະນະກົມອ້ອມຂ້າງໄດ້...

Read more...

ເວທີສຳມະນາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 4

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າເວທີສຳມະນາການຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານການພັດທະນາກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄັ້ງທີ 4 ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນຈັນ ທີ 04 ເດືອນເມສາ 2011 ນີ້. ການສຳມະນານີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການເຜີຍແຜ່ຜົນ ໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາ/ຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມໃນວຽກງານພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊື່ງມີນັກຄົ້ນຄວ້າຢ່າງ...

Read more...

Supported by:

lao_agro
Tr Loumkham

Vinaora Visitors Counter

1120279
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4324
4940
4324
1081682
129906
89694
1120279

Your IP: 54.163.83.95
Server Time: 2015-03-29 18:14:20

Weather forecast

Louangphabang
Find more about Weather in เมืองหลวงพระบาง, LAVientiane

Find more about Weather in เวียงจันทน์, LASavannakhet
Find more about Weather in แขวงสุวรรณเขต, LA
Champasack
Find more about Weather in ปากเซ, LA