National Agriculture and Forestry Research Institute Render the +1 button
Banner
Lao (ພາສາລາວ)English (United Kingdom)

Job Announcement!!

Improving the Resilience of the Agricultural Sector in Lao PDR to Climate Change Impacts (IRAS) - NAPA Follow-Up Project is seeking for long-term contract staff in several positions (More detail)

NAFRI Knowledge Bases
Featured Links:
Lao Uplands Sourcebook is a compendium of 72 lessons learned, technologies, methods and best practices for uplands development. Click here to see.
Lao Non-Timber Forest Products Wiki This wiki has been created to allow all NTFP lovers (and those just learning about NTFPs) an opportunity to learn more and contribute to the growing body of knowledge about NTFPs in Lao. Click here to visit
Its overall objective is to share information related to plant genetic resources and, in particular, to the implementation of the Global Plan of Action (GPA) on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) in Lao PDR. Click here to visit
Conservation Agriculture is an agroecological approach associating rural development with environmental preservation. It is a generic concept integrating the whole agricultural practices and aiming both at viability and sustainability of agriculture and environment protection. Click here to visit
ເຂົ້າສູ່ລະບົບເມືອຕ້ອງການລົງບົດຄວາມກະລຸນາລົງທະບຽນກ່ອນຫາກທ່ານຍັງບໍ່ມີ
Statistics
Content View Hits : 1596303
Polls
What do you think of the new NAFRI website
 
ເທັກນິກກະສິກຳ
There are no translations available.

ບັນດາເທັກນິກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ທີ່ຄວນຮູ້ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ຜົນຜະລິດກະສິົກຳ ປ່າໄມ້ແລະການລ້ຽງສັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມເຕັກນິກແລະຮູບແບບ. ເປັນເທັກນິກທີບໍ່ຍຸ້ງຍາກແລະສັບສົນ ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການຝືກອົບຮົມ ປະຊາຊົນ ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ໃນຮົ່ວສວນ ແປງການຜະລິດເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້

technic

Home

postheadericon ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດແນວພັນສາລີລູກປະສົມທີ່ ສຄກປ

There are no translations available.

 

ໂຄງການຜະລິດແນວພັນສາລີລູກປະສົມ ແມ່ນໂຄງການນຶ່ງ ທີ່ເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ໂດຍກົງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍແມ່ນ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍານາພອກເປັນຜູ້ຈັດປະຕິບັດ ຊຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2013, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ (ສູນວິໃຈ), ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດ ທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດແນວພັນສາລີລູກປະສົມ ແລະ ວາງແຜນຜະລິດໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຄື: ການນນໍາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກແຜນການຮ່ວມມື, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍານາພອກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ , ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ , ບໍລິສັດພັດທະນາແນວພັນພືດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 34 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້: 1. ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນລະດູຝົນ ສົກປີ 2011-2012 ແລະ ລະດູແລ້ງ ສົກປີ 2012-2013 ( 2 ລະດູ
). 2. ແຜນການຜະລິດແນວພັນລະດູຝົນ 2012-2013 ແລະ ລະດູແລ້ງສົກປີ 2013-2014 (2 ລະດູ) 3. ປຶກສາຫາລືລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ກົນໄກການຜະລິດ ແລະ ວິທີການຜະລິດແບບມອບເໝົາ.

Last Updated (Friday, 16 August 2013 14:09)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳໄຕມາດ II ແລະ ແຜນການປະຈຳໄຕມາດ III ສົກປີ 2013

There are no translations available.

ໃນວັນທີ 17-18 ກໍລະກົດ 2013,ໂຄງການ IRAS ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປະຈໍາໄຕມາດ II ສົກປີ 2013 ທີ່ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,  ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ. ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມຈັດສັນ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂານຸການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທັງສອງແຂວງ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງພະນັກງານ ວິຊາການ ຂອງໂຄງການ ລວມທັງໝົດ 74 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບລາຍງານບັນດາວຽກທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະໄຕມາດ II ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນວຽກງານ ສຳລັບໄຕມາດ III ໃນສົກປີ 2013ນີ້ ລວມທັງການສະເໜີແນະກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ ແລະ ເອກະພາບແນວທາງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

Last Updated (Monday, 29 July 2013 09:00)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມເຄືອນທີ ປະຈຳໄຕມາດ ຂອງ ສູນກາງຊປປລາວ

There are no translations available.

ໃນວັນທີ 12 ມິຖນາ 2013 ກອງປະຊຸມເຄືອນທີ ຂອງ ສູນກາງ ຊປປລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນການສະຫລຸບຄືນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ ຊປປລາວ ຄັ້ງທີ 3 ສະໄຫມ ທີ 6 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ວິລະວົງ ບຸດດາຄຳ ເລຂາ ສູນກາງ ຊປປລາວ ແລະມີບັນດາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລາວ ກະຊວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະອົງການທຽບເທົ່າເຂົ້າຮ່ວມ ກວ່າ 60 ສະຫາຍ. ພ້ອມນີ ສ/ຫ ຮສ. ດຣ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລາວ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ ມອບແນວພັນເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງ ຊປປລາວ ເພື່ອໄປຂະຫຍາຍ ໃນຂົງເຂດບັນດາຈຸດສຸ່ມທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 120 ກລ. 

Last Updated (Tuesday, 25 June 2013 13:33)

 

postheadericon ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ນາພອກຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກູ້ເຂົ້າໃນລະດູນາແຊງ 2012/2013

There are no translations available.

 

ໂດຍອີງຕາມທິດທາງແຜນການຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ຄືປະຕິບັດຕາມທິດທາງ-ແຜນການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະກໍ່ຄືວຽກງານອັນຮີບດ່ວນໃນການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເມັດພັນ (ເຂົ້າ)  ຕໍ່ກັບລະດູການຜະລິດ ແລະ ແຈກຈ່າຍເມັດພັນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃຫ້ທ່ວງທັນຕາມລະດູການຜະລິດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖີ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນລະດູນາແຊງ 2012/2013 ນີ້ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາໄດ້ສ້າງຂະບວນການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດແນວພັນເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ. (ຂໍ້ມູນລະອຽດກະລຸນາອ່ານຕໍ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 144 ປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2013).

Last Updated (Tuesday, 04 June 2013 13:52)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ

There are no translations available.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27-28 ພຶດສະພາ 2013 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມຂອງໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກລາດສະອານາຈັກໄທ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ 2 ທ່ານ, ສະຫະພາບມ້ຽນມ້າ 1 ທ່ານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນປະເທດທີ່ມາຈາກແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 3 ທ່ານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 2 ທ່ານ, ແຂວງຈໍາປາສັກ 3 ທ່ານ, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ນອກນັ້ັ້ນຍັງມີບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການອ້ອມຂ້າງ ສຄກປ, ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 46 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນແລກປ່ຽນບົກຮຽນລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ່້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມຂອງໂຄງການປັບປຸງລະບົບຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ. (ຂໍ້ມູນລະອຽດກະລຸນາອ່ານຕໍ່ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 144 ປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2013).

Last Updated (Tuesday, 04 June 2013 13:54)

 

postheadericon ກອງປະຊຸມສະເໜີຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດ

There are no translations available.

 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານທີ 28 ພຶດສະພາ 2013, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສະເໜີຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ດຣ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ດັງກິມເຊິນ ຫົວໜ້າສະຖາບັນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມາຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ; ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້; ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການເງິນ, ຈາກກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ລວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສະເໜີຮ່າງເອກະສານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊົນນະບົດ ທີ່ 2 ສະຖາບັນ ຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມກັນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍຄຳຄິດເຫັນຈາກບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງເອກະສານດັ່ງກ່າວ ສົມບູນຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. (ຂໍ້ມູນລະອຽດກະລຸນາອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 144 ປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ2013).

Last Updated (Tuesday, 04 June 2013 13:57)

 

postheadericon ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ NAFRI, UNDP, GEF ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການ IRAS ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

There are no translations available.

      ໃນວັນທີ 14-16 ພຶດສະພາ 2013, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ UNDP, GEF, NAFRI ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ແຂວງ     ໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ Madam Kyoko Yokosuka, ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສ ປ ປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄູ່ຮວ່ມງານເຊິ່ງມາຈາກ     ກົມພັດທະນາ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ຫ້ອງການກອງເລຂານຸການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ສູນຄົ້ນຄ້ວາການລ້ຽງສັດ ພ້ອມທັງຄະນະຈາກໂຄງການ IRAS ລວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ.

     ເຊິ່ງການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລົງຢ້ຽມຢາມຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ  ເຊິ່ງຄະນະຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ ໄດ້ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່່ລະກິດຈະກຳ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນພັດທະນາຂອງໂຄງການ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາງຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ການຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ສຳລັບກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າເຮັຍ ຢູ່ເມືອງພຽງ ແລະ ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ: ຝາຍກັ້ນນໍ້າ ທີ່ບ້ານກາງ, ທົດລອງການປູກເຂົ້າແນວພັນທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ບ້ານນໍ້າເຮ້ຍ, ແລະ ໄປຢ້ຽມຊົມ ອ່າງເກັບນໍ້າ ທີ່ບ້ານນາກອກ.

 

Last Updated (Tuesday, 30 July 2013 09:33)

 

News from IRAS Project

Home

 ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

 

The Policy Brief Series is directed toward policy makers at all levels (national, provincial, district level) as well as international organizations and donor partners. These briefs are based on the experiences of NAFRI. It provides short, informative analysis on some of the most pressing issues related to agriculture and natural resource management facing Lao PDR. Policy Brief

LARF - 8

The Lao Agricultural Research Fund (LARF) aims to provide Lao scientists with an opportunity to compete for agricultural research funds.The LARF is open to government agencies, universities, agricultural colleges and NGO organisations based in the Lao PDR, which have a mandate to undertake agricultural research. Proposals must contain a defined research project, and can be of one or two years in duration. The annual funding limit for individual projects is US$6,000 and a maximum of US$10,000 for two year projects. The grant moneys are for expenditure only within the Lao PDR. More Info>>

Start 25/06/2013 to Now
Flag Counter
Rice seed production
NAFRI Event
April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ຕິດຕໍ່ໂຄສະນາ