ການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ (ອຸຕຸ-ກະສິກຳ)

00012 00013

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 2-3 ເດືອນ ພືດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ທິມງານ ໄອຊີທີ ຮ່ວມກັບສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ (ອຸຕຸ-ກະສິກຳ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ໄດລົງມອບເຄື່ອງອຸປະກອນ, ໂທລະສັບ (ສະມາດໂຟນ) ໃຫ້ໂຕແທນກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ ແລະ ຈັດຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ຢູ່ທີ່ ບ້ານ ໃໝ່ສີວິໄລ (ນາສົມຫວັງ) ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ; ຂໍ້ມູນຂາວສານ, ປະຕິທິນການປູກເຂົ້ານານ້ຳຝົນ (ນາດໍາ) ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018 ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນແຕ່ລະອາທິດ ພ້ອມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຕັກນິກຕ່າງໆ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດນຳອີກ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິນຄ້າຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີເອກະລັກ ແລ້ວຢາກຈຳໜ່າຍໄປຍັງເມືອງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ນີ້ກໍ່ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜື່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນ, ນອກຈາກນີ້ທິມງານຄູຝືກຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ໂຕແທນໂຮງຮຽນຊາວນາ ຊ່ວຍສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການມາຂອງລະດູຝົນໃນຂອບເຂດບ້ານ ຫຼື ເມືອງຂອງຕົນເອງທີ່ມີເຄື່ອງເກັບນ້ຳຝົນຕິດຕັ້ງຢູ່ ແລະ ປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນໄຮ່ນາຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລ້ວສົ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນຮູບພາບ, ວິດີໂອ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມສຽງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂອງໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ຖ່ວງທັນເວລາ ແລະ ທັນການ.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Feb 24, 2020 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!