ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຊີ້ນສັດປ່າ

ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນສັດປ່າບາງຊະນິດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານ. ຊີ້ນສັດປ່າ ເປັນແຫຼ່ງທາດໂປຼຕີນທີ່ສໍາ ຄັນສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໃນ ສປປ ລາວ, “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ແລະ ສັດນ້ຳ (WAL)” ແມ່ນໄດ້ວາງອອກ ເພື່ອ ການອະນຸລັກສັດປ່າ, ແລະ ໃນກົດ ໝາຍ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຕາມລະດັບການອະນຸລັກ ແລະ ຈາກ ທັດ ສະນະຂອງສາກົນ, ສະຫະພັນສາ ກົນ ເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ຂື້ນບັນຊີແດງຂອງ IUCN, ແລະ ສົນ ທິສັນຍາວໍຊິງຕັນ ຫຼື CITES (ສົນ ທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າສາກົນຂອງສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ) ໄດ້ລະບຸສັດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. ຊາວທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າມີ WAL ສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ຫຼື ພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຫດຜົນອັນນຶ່ງ ແມ່ນວ່າ ປຶ້ມທີ່ສັດ ປ່າເປັນຮູບແຕ້ມ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວ ກັບການອະນຸລັກສັດປ່າ ແມ່ນບໍ່ພົບທົ່ວໄປໃນ ສປປ ລາວ.
ການກິນສັດປ່າມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດກາ ຝາກເຊັ່ນ COVID-19 ແລະ SARS. ຈາກທັດສະນະຂອງສຸ ຂະພາບສາທາລະນະ, ມັນຍັງມີຄວາມ ສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສັດປ່າ. ຖານຂໍ້ມູນ ຊີ້ນສັດປ່າ ທີ່ຖືກພັດທະນາ ໃຫມ່ ແມ່ນເປັນແອັບ ທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບອິເລັກໂທນິກ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຖານຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂຶ້ນຈະ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກເຊັ່ນ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ຫ້ອງການສຸກສາລາໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງໃນ ລາວ. ເຂົ້າເຖິງແອັບຖານຂໍ້ມູນນີ້ຈາກເວັບໄຊທ໌

https://eyn2d.glideapp.io

Lao Bushmeat QRLao Bushmeat001Lao Bushmeat001

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ App ຂອງ “Lao Bushmeat”.

ສະແກນລະຫັດ QR ແລະ ລົງທະບຽນແອັບໃນໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຊື່ ແລະ ຮູບຂອງສັດປ່າ ແລະ ລະດັບການອະນຸລັກຂອງມັນຢູ່ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າແລະສິນໃນນ້ໍຂອງລາວ, ບັນຊີແດງ IUCN ແລະ CITES (ນະຄອນວໍຊິງຕັນ).

ໂດຍ: ທ່ານ ສິງຄອນ ໄຊຍະລາດ, ກັດສຶມີ ຮາສະດະ, ເຄນິຊິໂຣ ກິມູຣາ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Nov 28, 2021 - Sun
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com