Monthly Archives: May 2019

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄົບຮອບ 20 ປີ

img_6390img-20190426-wa0024

20 ປີ ຄົບຮອບແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຫຼາຍຜົນງານອັນພົ່ນເດັ່ນແລະເປັນທີຍອມຮັບຂອງສັງຄົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານກະສີກຳປ່າໄມ້ ແລະຊົນນະບົດນັບມືນັບດີຂື້ນໄປເລື່ອຍໆ. ສະນັ້ນໃນວັນທີ 25-28 ເມສາ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ມີພີທີສະເຫຼີມສະຫລອງ ຄົບຮອບຂອງການສ້າງຕັ້ງເພື່ອເປັນການຍ້ອງຍໍຜົນງານແລະສະແດງຂີດໝາຍຂອງການພັດທະນາວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ບັນດີດ ສາດສະດາຈານ ປອ ບໍວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕິ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຍີ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະຍັງມີ ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕິ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ບັນດາ ຫົວໜ້າກົມຮອງກົມອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມດ້ວຍແຂກທີຖືກເຊີນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຫລາຍກວ່າ 260 ທ່ານ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສີກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ ຂື້ນລາຍງານຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານຂອງວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ຜ່ານມາຊຶ່ງມີຫຼາຍໝາກຜົນ ທີສັງຄົມໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳໂດຍສະເພາະວຽກງານແນວພັນແລະເຕັກໂນໂລຍີການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ສ້າງຫຼາຍຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດໃຫ້ກຸ່ມກິນແລະເຫຼືອເປັນສິນຄ້າ ທີສຳຄັນ ເພິ່ນຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິ່ງຄວາມສຳຄັນຂອງການລົງທືນໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດສາມາດຕອບແທນຄືນ4 ທົບຂອງການລົງທືນ ສູ່ປະຊາຊົນ


ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri TABI tabi project ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Oct 31, 2020 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!
World Food Day

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com