ແຜນງານການຄົ້ນຄ້ວາ

National Agricultural Biodiversity Programme II

The NABP-II was prepared under the sSWG on Agro-biodiversity with inputs from five technical working groups and under the overall guidance and coordination of NAFRI.

The NABP-II document explains the agro-biodiversity in a global, regional and Lao context and describes in detail the Lao agro-biodiversity of the crops, livestock, fish, NTFP, etc. Further, it defines six farming/ABD systems: a) Paddy, b) Integrated, c) Upland, d) Forest, e) Large Scale, f) and wetland) and under each of these headings the NABP-II outlines the agro-biodiversity resources, eco-system services, trends, threats, and opportunities.

The NABP-II goal is: Improved conservation, management and utilization of agro-biodiversity in Lao PDR and the Log-frame consists of 3 Outcomes, 12 outputs, 42 activities, 200 sub-activities

The draft budget: USD 20 million incl. GoL contribution and the expected implementing partners will MAF, MoNRE, MOST and MoH,

The Document was approved by MAF on 10 February 2017.

Read more and Download file LAO

Read more and Download file  ENG 

banner-20-yaers-for-web ເຊີນເຂົ້້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 25-28 ເມສາ 2019 ມີຫຼາຍກວ່າ 150 ຮ້ານເຂົ້າຮ່ວມທາງດ້ານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມາຊອກຫາເລືອກຊື້ ແນວພັນ ທີ ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ ຈາກງານນີ້ ຫຼື ທ່ານສົນໃຈຢາກຈະ ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງສິຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ພີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສະໝັກ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ຕາມດ້ານລຸ່ມນີ້ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ທ່ານ. ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ ໂທ: 020 59591333 E – Mail: soulivong.nk@gmail.com ທ່ານ ນ. ແສດມະນີ ພົມພັກດີ ໂທ: 020 22866226 ທ່ານ. ຈາລຸນ ບຸນອິທິພົນ ໂທ: 020 22840755 ດາວໂຫຼດແບບຟອມ Registration-form
ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Apr 21, 2019 - Sun
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!