• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
  • Slider9

News

ກອງປະຊຸມປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳຫຼັບຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນ ໃນປະເທດ ສປປລາວ, ກຳປູເຈຍ, ບັງກະລາເດດ ແລະ ອິນເດຍ

 ກອງປະຊຸມປະເມີນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງໂຄງການຊອກຫາມາດຕະການ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳຫຼັບຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນ ໃນປະເທດ ສປປລາວ, ກຳປູເຈຍ, ບັງກະລາເດດ ແລະ ອິນເດຍ

      ກອງປະຊຸມໄດ້ຖຶກຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 24 ກໍລະກົດ 2014, ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມຂອງພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຊື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ACIAR/CSIRO. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ - ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, Dr....

Read more...

ກອງປະຊຸມ ''ການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມ ''ການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ

     ກອງປະຊຸມ ການປັບຕົວດ້ານກະສິກໍາ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-18 ມີຖຸນາ 2014 ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ6) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (ສຄກປ), ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ. ດຣ ເພັດ ພົມພິພັກ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ. ນາງ Azusa...

Read more...

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເລີ່ມບາດກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຢີ(ໄອຊີທີ)

ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເລີ່ມບາດກ້າວເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຢີ(ໄອຊີທີ)

     ເພື່ອເປັນການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິຫານພາກລັດ ແລະ ພັດທະນາການໄຫລວຽນຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີບົດບາດ ກ້າວໃໝ່ ແລະປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຫັນໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານອອກສູ່ວົງກວ້າງໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 04 ມີຖຸນາ 2014 ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາຫລືການພັດທະນາວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຍີ ໃນຂົງເຂດວຽກງານກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ດຣ   ພວງປາຣິ ສັກ ປາວົງວຽງຄຳ,ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງກະສິກຳ...

Read more...

ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກປ ລົງຊຸກຍູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ

ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກປ ລົງຊຸກຍູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ

        ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວແລະເປັນໄປຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາ, ທ່ານ ດຣ ພວງປະຣິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ລັດຖະມົນຕິຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ແລະຕິດຕາມວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ນໍ້າຊວງ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນທີລະລຶກ...

Read more...

ງານສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງ ສຄກປ

ງານສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງ ສຄກປ

     ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 9-10/ 04/14 ໂດຍມີການຈັດງານສຳມະນາວິຊາການ ທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການວາງສະແດງຜົນງານ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງບັນດາສູນການຄົ້ນຄວ້າທີຂຶ້ນກັບສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີໄດ້ມີສ່ວນໃນການ ພັດທະນາວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລາວ ຊຶງໃນໄລຍະຜ່ານມາກວ່າ15ປີຂອງການຄົ້ນຄວ້າກໍ່ແມ່ນໄດ້ນຳເອົາຜົນງານຫລາຍດ້ານໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ ບັນດາແນວພັນພືດສັດ ແລະ...

Read more...

ມອບຄອມພີວເຕີໃຫ້ແກ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແຂວງອຸດົມໄຊ

ມອບຄອມພີວເຕີໃຫ້ແກ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແຂວງອຸດົມໄຊ

     ໃນວັນທີ 25/02/2014 ເວລາ 09:45 ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ໄດ້ມີພິທີການມອບ-ຮັບຄອມພີວເຕີຈຳນວນ 1 ຊຸດ ມອບໂດຍທ່ານ ຮສ ດຣ ລີນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕ່າງໜ້າຮັບ ໂດຍທ່ານ ຄຳຟ່ອນ.  ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແລະພ້ອມກັບເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ....

Read more...

ຄະນະສຶກສາສາດລົງທັດສະນະສຶກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຄະນະສຶກສາສາດລົງທັດສະນະສຶກສາລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

      ການລົງຢ້ຽມຢາມສຶກສາລະບົບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຂອງຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ທີ່ຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 10/01/2014 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ. ຮສ. ດຣ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 112 ຄົນ, ຊຶງການລົງມາຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເປັນການມາຄັ້ງທຳອິດ ແລະເປັນການມາເພື່ອສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນການນຳໃຊ້ລະບົບ...

Read more...

ຂະບວນການກິລາ ຊປປລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ

ຂະບວນການກິລາ ຊປປລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ

ເປີດບັ້ນການສ້າງຂະບວນການກິລາ ຊປປລາວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ເພື່ອເປັນການຂຳນັບຮັບຕອນ ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນຂອງກະຊວງ ແລະ ວັນຄົບຮອບການສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 65ປີ ທີຈະມາຮອດ ຊປປລາວ ກະຊວງກະສິກໍາປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດ ຂະບວນການ ການແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື່ອຊິງຂັນ ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 16-25/12/2013 ຂຶ້ນ...

Read more...

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສຄກປ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 2

ຄະນະພັກຮາກຖານ ສຄກປ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 2

ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2013 ທີສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນກອງປຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ ປິ່ນຄຳ ລາຊະສີມາ, ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງ ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້, ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກກະຊວງ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ຫ້ອງການກະຊວງ ກົມຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ຕ່າງໜ້າສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, 8 ໜ່ວຍພັກແລະ 16 ຈຸພັກທີຂຶ້ນກັບ ຄະນະພັກຮາກຖານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ແລະສະມາຊິກສົມບູນແລະສຳຮອງທັງໝົດ...

Read more...

Policy Forum on “Enhancing Agriculture Sector Productivity in Lao PDR

Policy Forum on “Enhancing Agriculture Sector Productivity in Lao PDR

The Policy Forum on “Enhancing Agriculture Sector Productivity in Lao PDR” held on Don Chan Palace Hotel, at 9 December 2013. Dr. Phoung Parisak Pravongviengkham, Vice Minister of Agriculture...

Read more...

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ຂອງຊາວກະສິກອນ ຂະໜາດນ້ອຍ ໃນສປປລາວ, ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມເສດຖາພຮາດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ແລະ ອົງການ IFAD. ຊຶ່ງມີບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມປະມານ 30 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນແມ່ນມາຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,...

Read more...

Project Meeting on “Construction of Epidemiology Information Interchange System for Migratory Disease and Insect Pests in Asia Region (IPM)”. Vientiane, 29th October -1st November, 2013.

Project Meeting on “Construction of Epidemiology Information Interchange System for Migratory Disease and Insect Pests in Asia Region (IPM)”. Vientiane, 29th October -1st November, 2013.

The Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) was established in November 2009 to promote the sustainable agricultural green growth in the Asian region and contribute to consistent economic...

Read more...

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ຄັ້ງທີ II ຂອງ ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ຄັ້ງທີ II ຂອງ ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

     ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດທີ 10 ຕຸລາ 2013 ໂຄງການປັບຕົວດ້ານກະສິກຳຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຄັ້ງທີ II ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ້ງຊາດໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ປະທານຮ່ວມທ່ານນາງ Kyoko YOKOSUKA ຮອງຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສ ປ ປ ລາວ ພ້ອມທັງບັນດາທ່ານຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວາກະສິກໍາ ແລະ...

Read more...

ການນຳ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານການຜະລິດ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ນາພອກ

ການນຳ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານການຜະລິດ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ນາພອກ

     ໃນຕອນບ່າຍວັນພຸດທີ 21 ສິງຫາ 2013 ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ຮສ ດຣ ຄໍາພາດ ສຸລິນພູມີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ລົງເລິກຕິດຕາມວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຕົວແທນຈາກກົມຊົນລະປະທານ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ນາພອກ ເປັນກຽດຕ້ອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ພູມີ ອີນທະປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົນຄວ້າກະສິກໍາ...

Read more...

ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງເຊື້ອພັນພືດສຳລັບອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ

ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງເຊື້ອພັນພືດສຳລັບອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ

     ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2013 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງເຊື້ອພັນພືດສຳລັບອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ “International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture” ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ, ກົມຄຸ້ມຄອງດິນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ,...

Read more...

ພະນະທ່ານ ທອງສີງ ທໍາມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ນາພອກ

ພະນະທ່ານ ທອງສີງ ທໍາມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ນາພອກ

    ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 13 ສີງຫາ 2013 ຜ່ານມານີ້ ພະນະທ່ານ ທອງສີງ ທໍາມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ນາພອກ, ສະຖາບັນຄົນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຕິດຕາມຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ວິໄລວັນ ພົມເຂ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ...

Read more...

Supported by:

lao_agro
Tr Loumkham

Vinaora Visitors Counter

033947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3308
7448
30873
192
3308
30448
33947

Your IP: 54.224.202.109
Server Time: 2014-08-01 16:58:41