%e0%ba%9b%e0%bb%88%e0%ba%ad%e0%ba%8d%e0%ba%9b%e0%ba%b2

ສຄປພ ສະໜອງພໍ່ແມ່ພັນປາໃຫ້ແກ່ ຂະບວນການ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປາແຫ່ງຊາດ

ວັນປ່ອຍປາ ແລະວັນອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າ ຖືເປັນວັນທີມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ທີທາງລັດຖະບານລາວໄດ້ກຳໜົດເປັນວັນອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນວັນແຫ່ງການສ້າງຂະບວນການ ໃນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມໃຫ້ຮູ້ຈັກ ຮັກສາອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າ. ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2018 ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດພິທີປ່ອຍປາຂຶ້ນທີອ່າງນໍ້າຫຸ່ມ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເພື່ອເປັນການເພິ້ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ ແຫລ່ງອາຫານແລະການອານຸລັກຂະຫຍາຍພັນປາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນນິ້ ທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄືສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ທີມີພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາແນວພັນແລະອານຸລັກສັດນໍ້າໃຫ້ຍືນຍົງ ກໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງພໍ່ແມ່ພັນປາໃຫ້ແກ່ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ກ່າວ 500 ໂຕໃນນັ້ນມີ ປາເຄິງ, ປາກົດເຫລືອງ, ປາເໜັ້ນ, ປາແກງ ແລະ ...
Read More
img_9510

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບນ້ຳເຜິ້ງທຳມະຊາດທົວປະເທດຄັ້ງທີ່ I ໃນວັນທີ 21-24 ພຶດສະພາ 2018

ຊຸມຊົນໃນທົ່ວ ປະເທດລາວ ໄດ້ເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳເຜິ້ງປ່າ ຈາກຮັງເຜິ້ງທຳມະຊາດ ຫຼື ຈາກແກັດທີ່ປະໄວ້ຢູ່ໃນປ່າໄມ້ໂດຍຊາວບ້ານ. ນ້ຳເຜີ້ງ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບເພີ້ມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານ.ໃນທົ່ວທະວີບເອເຊຍ ນ້ຳເຜີ້ງປ່າ ຖືວ່າເປັນຕົວເລືອກທີມີປະໂຫຍດຫລາຍສຳລັບສຸຂະພາບ ແລະ ທາງການແພດ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບ ນໍ້າເຜີ້ງທີ່ຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າຈາກການລ້ຽງເຜິ້ງເອົາ. ນ້ຳເຜີ້ງຍັງປະເພດເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນສໍາລັບ ຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງຊິວະນາໆພັນກະສິກຳ. ໃນພື້ນທີ່ໃດທີ່ມີເຜີ້ງປ່າອາໃສຢູ່ນັ້ນ ມັກເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດີ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ຊີວະນາໆພັນປ່າໄມ້. ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ກໍາໜົດເອົາ ...
Read More
00015

ການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ (ອຸຕຸ-ກະສິກຳ)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 26 ເດືອນ ເມສາ ຮອດ ວັນທີ່ 5 ເດືອນ ພືດສະພາ ຜ່ານມາ ທ່ານ ປອ ຖາວອນ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ (ອຸຕຸ-ກະສິກຳ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ໄດລົງມອບແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ຝຸ່ນ ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບໂຮງຮຽນຊາວນາເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການປູກເຂົ້ານານ້ຳຝົນ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018, ທີ່ ບ້ານ ໂພນທອງ ...
Read More
img_1418

ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າຈັດສຳມະນາການນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນສູນ

ເພື່ອເປັນເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງພະນັກງານພາຍໃນສູນ, ເພື່ອເພື່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຖ່າຍທອດວິທີການພື້ນຖານໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈອອກສູ່ພາຍນອກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຝຶກງານພາຍໃນສູນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງແມ່ນການສ້າງຂະບວນການໜຶ່ງເພື່ອປະກອບສ່ວນຕ້ອນຮັບວັນຄົບຮອບ 20 ວັນສ້າງຕັ້ງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 21/5/2018 ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໄດ້ຈັດສຳມະນາການນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນສູນຂອງຕົນເອງຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ປອ. ເພັດມະນີແສງ ຊ້າງໄຊຍະສານ ຄະນະສູນດັ່ງກ່າວ. ໃນການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ນຳສະເໜີ 4 ທ່ານຄື: ...
Read More
larrec002

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການສຶກສາເຕັກໂນໂລຊີທາງຜ່ານປາ

ກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການສຶກສາເຕັກໂນໂລຊີທາງຜ່ານປາ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ວັນທີ່ 14-15 ພຶດສະພາ 2018, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ວັນທອງ ແພງວິຈິ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນຊົນນະບົດ, ທ່ານ ຮສ.ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ ຮອງຄະນະອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ Dr. Ann Fleming ຫົວໜ້າແຜນງານປະມົງ ອົງການ ACIAR ...
Read More
img_8404

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທົ່ວປະເທດ ປີ 2017 ແລະ ແຜນການ 2018

ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າແມ່ນໂຄງການບູລິມະສິດ ຂອງໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງລັດຖະບານ. ເພື່ອຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຮັບໃຊ້ 2 ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄື: 1) ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໃຫ້ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນພາຍໃນປະເທດ), 2) ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ (ໂດຍສະເພາະເຂົ້າຄຸນນະພາບ). ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ພືດສະພາ 2018 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ...
Read More
img_0229

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊົນບົດ ເປີດຂະບວນການຮັກຊາດຮັກພັດທະນາ ແລະກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ຄົບຮອບ 20ປີ

ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018, ທີ ສໍານັກສະຖາບັນ ໄດ້ ມີພິທີເປີດບັ້ນຂະບວນການ ຮັກຊາດຮັກພັດທະນາ ແລະກະກຽມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ຄົບຮອບ20 ປີຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນຖອງ ບົວຫອມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະຄະນະ ພ້ອມທັງ ຫົວໜ້າສູນຄະນະສູນ ພະແນກອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 160 ທ່ານ ການເປີດບັ້ນຂະບວນການດັ່ງກ່າວກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການເລີ້ມຕົ້ນ ຂະບວນການແລະກະກຽມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ20ປີ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ, ...
Read More
mrcs01

ການສຶກສາຊີວະນາໆພັນປາ ຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳສາ ຂອງ ສປປ ລາວ

ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມສຶກສາ ຊິວະນາໆພັນ ປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ ດ້ວຍວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຕິດຕາມການຫາປາ (Fish Abundance and Diversity Monitoring) ຕາມແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ ແມ່ນ້ໍາສາຂາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRCs). ສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແຕ່ປີ 2017-2021, ໂດຍ MRCs ມີແຜນການຈະມອບໂອນ ...
Read More
00013

ການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ (ອຸຕຸ-ກະສິກຳ)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 2-3 ເດືອນ ພືດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ທິມງານ ໄອຊີທີ ຮ່ວມກັບສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ (ອຸຕຸ-ກະສິກຳ) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ໄດລົງມອບເຄື່ອງອຸປະກອນ, ໂທລະສັບ (ສະມາດໂຟນ) ໃຫ້ໂຕແທນກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວກະສິກອນ ແລະ ຈັດຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ຢູ່ທີ່ ບ້ານ ໃໝ່ສີວິໄລ (ນາສົມຫວັງ) ເມືອງ ໂພນທອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ; ...
Read More
aciar002

ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກພືດຜັກໃນລະບົບເຮືອນຮົ່ມ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 ພືດສະພາ 2018 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ, ການຈັດການຫຼັງເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜະລິດພືດຜັກແບບອຸດສາຫະກໍາ (ACIAR) ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ເຕັກນິກການປູກພືດຜັກໃນລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ຂຶ້ນທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 33 ທ່ານ ຊຶ່ງມາຈາກ 5 ພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຊາວກະສິກອນຈາກເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ, ໂຮງຮຽນເຕັກນີກກະສິກໍາແຂວງວຽງຈັນ ...
Read More
climate-change
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Jul 18, 2018 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!